Nowe połączenie dla katowickich rowerzystów wzdłuż ul. Hallera

1 marca 2023

Wybrano wykonawcę rozbudowy ul. Hallera, która uwzględnia połączenie dla rowerzystów. Tym razem sieć, która obecnie liczy łącznie około 190 km, wzbogaci się o ponad 1,3 km odcinek. Po uprawomocnieniu się wyboru podpisana zostanie umowa z wykonawcą, który inwestycję o wartości 5,5 mln zł zrealizuje w 12 miesięcy.

– Infrastruktura rowerowa jest w Katowicach sukcesywnie rozwijana. Teraz przyszedł czas na budowę odcinka liczącego 1,3 km w rejonie ulicy Hallera, który docelowo zostanie połączony z trasą rowerową nr 5, co usprawni przemieszczanie się w tej części Katowic. Inwestycja poprawi połączenie rowerowe z miejskim basenem Burowiec, a także będzie istotna w kontekście powstającej Doliny 5 Stawów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W tym roku na budowę infrastruktury rowerowej przeznaczymy w Katowicach ponad 28 mln zł. W sumie planowana w tym roku jest budowa 8 km dróg rowerowych – dodaje.

Na realizację inwestycji zarezerwowano budżet w wysokości 5,6 mln zł. W tej kwocie zmieściło się dwóch z trzech wykonawców, którzy przystąpili do przetargu. KONSORCJUM: ZRD I TZ „ROMUS” Jerzy Musiał, Maciej Rotyński Sp. Jawna – LIDER KONSORCJUM, Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych SANEL Sp. z o.o. – PARTNER KONSORCJUM –  zaproponowało niecałe 5,5 mln zł, a INFRAX Sp. z o.o. nieco ponad 5,5 mln zł. Z kolei wartość oferty złożonej przez EUROVIA POLSKA S.A. wyniosła 6,9 mln zł. Analizująca oferty komisja przetargowa wybrała Konsorcjum firm ZRD I TZ „ROMUS” i SANEL na wykonawcę tej inwestycji. Kolejnym krokiem, po uprawomocnieniu się decyzji wyboru, będzie podpisanie umowy.

Nowa inwestycja to pierwszy z dwóch etapów połączenia ul. Konnej z ul. Techników i al. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5. – Inwestycja dotyczy połączenia rowerowego, które w większości będzie drogą rowerową. Natomiast z uwagi na uwarunkowania infrastrukturalne w rejonie skrzyżowania z ul. Kuśnierską stanowić będzie drogę dla pieszych i rowerów – zaznacza Paweł Sucheta, zastępca naczelnika wydziału transportu i dodaje, że połączenie będzie zaczynało się w rejonie skrzyżowania z ul. Wandy i zostanie poprowadzona wzdłuż ul. Hallera w stronę S86 aż do ul. Pogodnej, gdzie odbije w stronę torów kolejowych i równolegle do nich poprowadzi rowerzystów w kierunku al. Niepodległości. Mieszkańcy Dąbrówki Małej i Burowca zyskają przeznaczoną rowerzystom infrastrukturę, odseparowaną od ruchu pieszych i samochodów, co wpływa przede wszystkim na bezpieczeństwo, ale również komfort podróży na jednośladach.

Na inwestycji skorzystają jednak nie tylko rowerzyści. Zakres prac obejmuje między innymi ciągi piesze, peron przystankowy przy ul. Hallera, przebudowę zjazdów, wykonanie sygnalizacji świetlnej, przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogowego. Roboty rozpoczną się w drugim kwartale tego roku i potrwają do 12 miesięcy.

W kolejnym etapie zadania pracami zostanie objęta ul. Korczaka. Inwestycja będzie dotyczyć odcinka od rejonu skrzyżowania z ul. Wandy do okolic skrzyżowania z ul. Borki. Przetarg dla tej inwestycji planowany jest na pierwszą połowę tego roku.

Budowa kolejnych dróg dla rowerów

Sieć katowickich dróg dla rowerzystów konsekwentnie rozrasta się o nowe odcinki. Trwają odbiory drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułaskiego, na odcinku od ul. Szeptyckiego do ul. Sikorskiego, a także zjazdu pod Rondo im. gen. Jerzego Ziętka. Jednocześnie prowadzone są prace na ulicy Gospodarczej, gdzie powstaje kontynuacja wybudowanej już drogi rowerowej, biegnącej od ul. Pułaskiego, przez Dolinę Trzech Stawów w rejonie Sztauwajerów, wzdłuż Autostrady A4 oraz wzdłuż terenu Campingu, aż do włączenia w ul. Gospodarczą. Od strony wschodniej nowa droga połączy się z około 2,5 km trasą rozciągniętą pomiędzy ul. Szopienicką w Nikiszowcu a Giszowcem.

– Razem z miastem Katowice prowadzimy intensywne prace nad rozwojem infrastruktury, która umożliwia bezpieczne i komfortowe poruszanie się na jednośladach. Rozpoczęły się roboty związane z budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Francuskiej, na odcinku pomiędzy ul. Lotnisko a ul. Trzech Stawów. Aktualnie trwają prace projektowe dla połączenia ul. Barbary z ul. Kościuszki, połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy i trasą rowerową nr 5, a także połączenia wzdłuż ul. Francuskiej na odcinku od ul. Lotnisko do ul. Damrota – wymienia Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice