Nowa trasa na koniec lata

11 sierpnia 2014

Do końca sierpnia w Rudzie Śląskiej przybędzie kolejnych 11 km tras rowerowych. W ramach unijnego dofinansowania przebudowane zostaną trzy istniejące szlaki turystyczne położone w południowej części miasta. Właśnie rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie prac.

To kolejna inwestycja w Rudzie Śląskiej, która polegać będzie na dostosowaniu do ruchu rowerowego istniejących szlaków turystycznych. – Staramy się tam, gdzie pozwalają na to przepisy prawa oraz posiadane środki, realizować inwestycje w infrastrukturę rowerową. W tym roku oddamy do użytku ponad 14 km nowych tras i ścieżek rowerowych – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk. – Oczywiście zapotrzebowanie na tego typu inwestycje jest znacznie większe, musimy jednak pamiętać, że jeszcze dwa lata temu dróg dla rowerów w mieście mieliśmy zaledwie 8,5 km, a teraz mamy ponad 25 km  – dodaje.

Pierwsza i najdłuższa z trzech nowych tras połączy tereny leśne przy ul. Podlaskiej z rozlewiskami potoku Jamna na granicy z Mikołowem i będzie miała długość ponad 7,8 km. Kolejna trasa o długości 2,2 km rozpoczynać się będzie na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Ligockiej i tym samym łączyć z pierwszą trasą. Następnie ulicą Ligocką i dalej drogą polną i leśną poprowadzi do granicy z Katowicami. Ostatnia trasa swój początek będzie miała na granicy z Mikołowem i prowadzić będzie ul. 1 Maja do ul. Skargi, gdzie łączyć się będzie z pierwszą z tras. – Prace, które prowadzone będą w ramach inwestycji polegać będą głównie na odpowiednim oznakowaniu oraz uporządkowaniu i wyrównaniu istniejących ścieżek leśnych i polnych – tłumaczy Jacek Otrębski.

Nie oznacza to, że w trakcie realizacji zadania nie powstanie inna infrastruktura. – Przewidujemy na najdłuższej z tras utworzenie dwóch miejsc wypoczynku, które składać się będą z ławek oraz  stojaków na rowery. Postawione zostaną również kosze na śmieci – wylicza Jacek Otrębski. Miejsca te zlokalizowane zostaną przy ul. Morskiej oraz w rejonie skrzyżowania ulic Skargi i Poniatowskiego.

Realizacja całej inwestycji kosztować będzie około 25 tys. zł. 85 proc. tej kwoty stanowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych, które miastu przyznano w ubiegłym roku.

Obecnie w mieście istnieje 25,67 km ścieżek oraz szlaków rowerowych. Na koniec roku będzie ich o prawie 15 km więcej. Przypomnijmy, że w tym roku nowe ścieżki rowerowe powstaną wzdłuż ul. 1 Maja w Czarnym Lesie oraz wzdłuż ul. Górnośląskiej w Bykowinie. Razem będzie to 1,2 km nowych tras.

Ponadto przedłużona zostanie ścieżka rowerowa przy ul. Piłsudskiego do granicy z Katowicami /0,55 km/ oraz wyznaczona zostanie trasa rowerowa od zakończenia dotychczasowej ścieżki rowerowej przy ul. Piłsudskiego do ośrodka Przystań. W ten sposób przybędzie 1,7 km nowej trasy rowerowej. Kolejna ścieżka rowerowa o długości 0,8 km przybyła już w mieście dzięki otwarciu dla ruchu w marcu tego roku ul. Bielszowickiej.

Przy planowaniu nowych tras i ścieżek rowerowych niezwykle ważna jest opinia samych rowerzystów, dlatego władze miasta w kwietniu tego roku zdecydowały się zorganizować debatę na temat infrastruktury rowerowej w Rudzie Śląskiej. Jej pokłosiem było utworzenie specjalnej zakładki na stronie internetowej miasta (www.rudaslaska.pl/rowerowa-ruda), która jest źródłem informacji o  trasach rowerowych w mieście: istniejących, obecnie realizowanych i planowanych. Ponadto mieszkańcy za pośrednictwem adresu mailowego rower@rudaslaska.pl mogą przesyłać uwagi oraz propozycje dotyczące infrastruktury rowerowej w mieście.

 

Ruda Śląska, 8 lipca 2014 r.