„Nie!! Pełnosprawni w busie”

20 marca 2018

Komfortowy i specjalistyczny bus został przekazany Domowi Pomocy Społecznej prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. K. Boromeusza w Siemianowicach Śląskich. Nowoczesny pojazd pozyskano dzięki staraniom magistratu oraz pomocy Oddziału Śląskiego PFRON.

 

– Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji służą dobrym celom . Po to je posiadamy, aby wspierać – podkreślał w trakcie uroczystego przekazania busa dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński. Te cele to pomoc osobom niepełnosprawnym. W tym wypadku dzięki pozyskaniu pojazdu podopieczni Domu Pomocy Społecznej prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. K. Boromeusza w Siemianowicach Śląskich staną się bardziej mobilni. – Likwidujemy bariery transportowe. W roku ubiegłym udało nam się ufundować ponad 40 pojazdów, czyli niemal wszystkie złożone wnioski zostały przez nas pozytywnie rozpatrzone. Cieszę się ogromnie, że do użytku zostaje oddany kolejny bus. Oby służył dobrze jak najdłużej – podkreśla dyrektor Wroński.

– Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania busa, cieszę się, że po prostu się to udało – mówi zastępca prezydenta Siemianowic Śląskich Anna Zasada-Chorab. – Myślę, że tutejsi pensjonariusze będą z niego na co dzień korzystać w dojazdach do lekarza, szpitala, ale i też w planowaniu czasu wolnego – zaznacza Anna Zasada-Chorab.

Bus został pozyskany w ramach projektu „Nie!! Pełnosprawni w busie”., wpisującego się w „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (likwidacja barier transportowych) realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Hanna Grabowska-Macioszek