„Nie czas na nudę”

12 grudnia 2022

Pod takim właśnie hasłem podsumowano Ogólnopolską Kampanię Profilaktyczną „Zachowaj trzeźwy umysł 2022”.

Uroczysty finał z wręczeniem nagród laureatom konkursu odbył się w zabrzańskim Zespole Szkół nr 14. Kampania adresowana jest do młodzieży szkolnej i trwa już 21 lat! Zatem to tradycja długa, zacna i bardzo ważna. I przebiega właśnie w formie konkursu. Młodzi ludzie, którzy wzięli w nim udział, przygotowywali prace plastyczne, literackie, ale także krótkie filmy. Prace można było tworzyć indywidualnie, bądź grupowo. Co jest celem przedsięwzięcia? – Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” realizowana przez naszą poradnię opiera się na profilaktyce uniwersalnej, czyli na takim myśleniu, co zrobić, aby młodzi ludzie rozwijali się w sposób prawidłowy, żeby każdy obszar ich funkcjonowania, czy to w sferze emocji, czy to fizyczności organizmu, zdrowego odżywiania, nawiązywania relacji z rówieśnikami ułatwiał im dorastanie i stawanie się osobą dojrzałą o takiej dobrej, mądrej tożsamości – mówi Urszula Koszutska, dyrektor Psychologiczno-Pedagogicznej Poradni w Zabrzu. – Wszystkie propozycje, które kierujemy do młodych ludzi opierają się na zrozumieniu młodego człowieka i jego potrzeb – dodaje. Jak mówi dyrektor Urszula Koszutska tegoroczna Kampania jest bardzo szczególna z powodu pandemii, której skutki odczuwamy jeszcze bardzo intensywnie. – „Nie czas na nudę” – pod takim hasłem chcieliśmy, by młodzi ludzie zrozumieli, co działo się w trakcie pandemii i jak bardzo izolacja, która w tym okresie mocno zaznaczyła się w naszym życiu, wpłynęła na ich rozwój, kontakty społeczne z rówieśnikami i osobami dorosłymi – tłumaczy Urszula Koszutska. Zdaniem dyrektor Psychologiczno-Pedagogicznej Poradni w Zabrzu, zjawisko izolacji, alienacji pandemicznej dotyczy także dorosłych, bo zamknięcie w domu przez dłuższy czas negatywnie wpływa na relacje społeczne, międzyludzkie. – Pracujemy w taki sposób, by młody człowiek rozumiał, co to jest emocja, jak ją nazwać i jak można tę wiedzę wykorzystać, by jego dobrostan był lepszy, pełniejszy, by jego tożsamość rozwijała się prawidłowo – podkreśla.

Czy młodzi ludzie to rozumieją, czy Kampania daje efekt? – To proces. Myślę, że jednorazowe spotkanie, jednorazowa rozmowa z młodym człowiekiem, czy nawet dorosłym, nigdy nie przyniesie oczekiwanego, pozytywnego efektu. Rozpoczęliśmy proces rozwoju, pamiętając, że młody człowiek potrzebuje wsparcia dorosłych, zrozumienia i czasu – kwituje Urszula Koszustka.

W kampanię włączają się zabrzańskie szkoły, a także Urząd Miasta w Zabrzu. W konkursie bierze udział młodzież z całej Polski.

Hanna Grabowska-Macioszek