Nagrodzeni Zielonym Czekiem!

21 czerwca 2024

My wiemy, kto został laureatem w tym prestiżowym konkursie WFOŚiGW!

Nagrody te od roku 1994 przyznawane są z okazji Dnia Ziemi osobom, prawdziwym pasjonatom i podmiotom wyróżniającym się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. – Zielone Czeki, nagroda która wręczana jest już od 30 lat – mówi prezes Funduszu Mateusz Pindel. – Jej prekursorem jest WFOŚiGW w Katowicach. Co ważne… Przez ten czas zmieniały się regulaminy, statuetki, wysokość nagrody pieniężnej, natomiast nie zmieniła się misja i idea. To nagrody za szeroko rozumianą działalność na rzecz ochrony środowiska, proekologiczne, innowacyjne. Bardzo się cieszę, że również w tym roku wpłynęło do nas aż 47 wniosków w czterech kategoriach. To sporo i kapitula konkursu miała bardzo trudne zadanie i powiem szczerze z roku na rok jest coraz trudniej. Jak wiemy, poprawa stanu środowiska w województwie śląskim idzie w bardzo dobrym kierunku – przykład Miasta Rybnika to pokazuje. Tam jakość powietrza jest coraz lepsza. To bardzo ważne! Także inwestycja roku – staw Kalina w Świętochłowicach! Prestiżowe nagrody, jedyne w swoim rodzaju i cieszymy się, że jako Fundusz możemy je co roku wręczać – podkreśla Mateusz Pindel.

Przyznawane za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w następujących kategoriach:

  1. Ekologiczna osobowość roku (dla osób fizycznych) – Wojciech Sutor za godną naśladowania postawę proekologiczną i wdrażanie w życie inicjatyw związanych z opieką nad Rezerwatem przyrody „Siegiet”
  2. Gmina przyjazna dla czystego powietrza (gminy wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu) – Miasto Rybnik
  3. Inwestycja proekologiczna roku (beneficjenci pomocy finansowej z WFOŚiGW w Katowicach, którzy w 2023 roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu – z wyłączeniem osób fizycznych) – Miasto Świętochłowice
  4. Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej (organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) z terenu województwa śląskiego prowadzące działalność proekologiczną) – Polski Związek Łowiecki – Koło Łowieckie w Nowinach

W tym roku także przyznano nagrodę specjalną! Powędrowała ona do świetnego młodego człowieka, który swoją postawą służy jako przykład działań na rzecz ochrony środowiska na terenie swojej Gminy – Lipowa! To Bartłomiej Kubaczka!

I wszystko jasne! Nasza relacja z Gali już w lipcowym wydaniu Gońca, nad którym obecnie pracujemy. Wydanie w obiegu po 10 lipca!

Hanna Grabowska-Macioszek