Muzeum Śląskie wzbogaciło się o nowy obraz

16 października 2015

Dzieło Leopolda Löfflera powróciło do śląskiej kolekcji malarstwa polskiego. Obraz został przekazany muzeum przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Leopold Löffler, Dziewczynka z kanarkiemOdnaleziony, a pochodzący z przedwojennej kolekcji placówki – obraz „Dziewczynka z kanarkiem” Leopolda Löfflera jest szóstym płótnem odzyskanym po zawierusze wojennej. Obraz, noszący także tytuł Ulubieniec lub Dziewczynka karmiąca kanarka, przedstawia wspinającą się na palce dziewczynkę, która chce w dosyć nietypowy sposób karmić wyglądającego z klatki ptaszka. Dzieło zostało zakupione do kolekcji Muzeum Śląskiego w Katowicach w 1928 r. w jednym z najbardziej znanych wówczas krakowskich antykwariatów – Antykwariacie Artystycznym Tradycja, prowadzonym przez Franciszka Studzińskiego. Wcześniej było w posiadaniu Czesława Kieszkowskiego, który zakupił je w 1878 r. w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Prawdopodobnie to jego inicjały znajdują się na odwrociu płótna.

To niewielkich rozmiarów dzieło zaginęło podczas II wojny światowej. W ostatnim czasie zostało odkryte na terenie województwa śląskiego dzięki zainteresowaniu jego aktualnego posiadacza. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań i analiz porównawczych proweniencja została potwierdzona. Obraz był kilkakrotnie reprodukowany w dziewiętnastowiecznej prasie i przedwojennych publikacjach (np. czasopismo „Kłosy” z 1881 r., „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku” z 1930 r.), w „Katalogu zaginionych obrazów ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach” autorstwa Marka Meschnika oraz ujęty w rejestrze strat wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzieło znalazło się z powrotem w Muzeum Śląskim dzięki życzliwości dotychczasowego posiadacza, który odkrył sygnaturę i zgłosił się w celu ostatecznej weryfikacji. Obraz tego niezwykle popularnego w XIX w. malarza, jednego z przedstawicieli polskiego malarstwa akademickiego i nurtu biedermeier, wzbogaci Galerię sztuki polskiej 1800-1945.

 

Leopold Löffler (Loeffler; 1827–1898) – polski malarz, profesor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował początkowo na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego, wkrótce jednak przerwał naukę i wyjechał do Wiednia, gdzie podjął studia na Akademii Sztuk Pięknych i w pracowni wybitnego w tym czasie portrecisty i malarza naturalisty Ferdinanda Georga Waldmüllera. W czasie studiów zaprzyjaźnił się m.in. z Arturem Grottgerem i Juliuszem Kossakiem. Studia artystyczne kontynuował w Monachium, kilka lat przebywał również w Paryżu. Powróciwszy do Wiednia, został członkiem tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Do jego klientów należeli wówczas cesarz Franciszek Józef i książę Paweł Esterhazy. W 1877 r. został zaproszony przez Jana Matejkę do Krakowa, gdzie na 20 lat objął funkcję profesora malarstwa z natury i aktu akademickiego w Szkole Sztuk Pięknych. Do grona jego uczniów należeli m.in. Włodzimierz Tetmajer, Wojciech Weiss i Stanisław Wyspiański.

Tworzył na ogół obrazy olejne, rzadziej akwarele. Uprawiał malarstwo rodzajowe i historyczne. Mimo wielokrotnych pobytów za granicą sięgał w swych obrazach do tematów z przeszłości Polski. Wystawiał swe prace w Krakowie, Warszawie, Lwowie, Poznaniu, a także poza krajem, przede wszystkim w Austrii, Niemczech i Francji (w tym na Wystawie Światowej w 1867 r. w Paryżu).

Jego dzieła były bardzo popularne w drugiej połowie XIX w., wielokrotnie reprodukowane w czasopismach oraz rozdawane – jako odbitki litograficzne – członkom krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Do bardziej znanych jego obrazów należą: Cesarz Rudolf I w bitwie na Morawskim Polu (wykonany na zamówienie arcyksięcia Rudolfa), Walka Greków o niepodległość, Śmierć Czarnieckiego oraz Powrót z jasyru (drugi egzemplarz tego dzieła wykonał dla cesarza Franciszka Józefa).

materiały prasowe: Muzeum Śląskie

Foto: R. Wyrwich

 

Tymczasem wielkimi krokami zbliża się finał VI edycji konkursu fotograficzno-filmowego „Obiektywnie śląskie”, który odbędzie się 16 października 2015 r. (piątek) o godz. 18.00 w budynku Centrum Scenografii Polskiej Oddziału Muzeum Śląskiego ul. T. Dobrowolskiego 1, Katowice.

Jurorzy: Lech Majewski oraz Jacek Joostberens wręczą nagrody laureatom konkursu, po czym nastąpi otwarcie wystawy najlepszych prac VI edycji oraz prezentacja albumu będącego podsumowaniem pięciu poprzednich lat konkursu.

Ideą konkursu jest prezentacja nieszablonowych wymiarów Śląska, a motywem przewodnim tegorocznej edycji – hasło: „W poszukiwaniu tożsamości”, którym nawiązujemy do historii regionu, historii rodzinnych, naszych korzeni – wszystkiego, co nas ukształtowało, a także tego, co kształtuje nas obecnie, co świadczy o wyjątkowości i różnorodności województwa śląskiego. Uczestnicy konkursu w swoich artystycznych wypowiedziach mogli posłużyć się fotoreportażem składającym się z 3-7 zdjęć lub/i fotokastem oraz maksymalnie 2-minutowym filmem.

W tym roku napłynęły 164 prace konkursowe, w tym 145 fotoreportaży, 9 filmów i 10 fotokastów.

Stowarzyszenie Projekt Śląsk