„Migamy i czytamy”

13 kwietnia 2021

Kim są Głusi przez duże G? Co to jest audyzm? Czy istnieje jeden język migowy? Na te oraz wiele innych pytań odpowiedzią goście spotkania „Migamy i czytamy”. Do udziału w wydarzeniu online dostępnym na portalu Facebook zaprasza Muzeum Śląskie w Katowicach 15 kwietnia 2021 roku o godzinie 12.00. Dostęp do wydarzenia, prowadzonego w polskim języku fonicznym oraz polskim języku migowym, będzie bezpłatny.

 

Wspólnie z zaproszonymi gośćmi będziemy poruszać tematy z perspektywy historii sztuki, estetyki, antropologii kultury, a także socjologii, i rozmawiać o unikatowych publikacjach z zakresu deaf studies, deaf art, antropologii komunikacji i języków migowych. Biblioteka Muzeum Śląskiego jest jedyną w Polsce, w której można znaleźć publikacje dotyczące tej tematyki. Księgozbiór z dziedziny jest stale poszerzany o nowe tytuły, do których czytelnicy mają dostęp za pośrednictwem katalogu umieszczonego na stronie internetowej muzeum. Publikacje sprowadzane są ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów, w których prowadzone są badania nad kulturą Głuchych.

Dzięki współpracy ze społecznością Głuchych na Śląsku, w Polsce i na świecie realizowany jest w Muzeum Śląskim długofalowy program badawczo-edukacyjny poświęcony kulturze i sztuce Głuchych, którego finałem ma być wystawa poświęcona tej mniejszości kulturowo-językowej. Współpracując od kilku lat z oddziałami Polskiego Związku Głuchych z całej Polski, Grupą Artystów Głuchych, fundacjami, szkołami, instytucjami naukowymi i aktywistami reprezentującymi świat Głuchych, muzeum buduje sieć kontaktów i poszukuje rozwiązań dla podniesienia jakości edukacji w zakresie sztuki dla osób niesłyszących. Na równi z działalnością badawczą śląskiej instytucji zależy na popularyzacji tematów związanych z kulturą i sztuką Głuchych, integracji osób słyszących i niesłyszących oraz zainspirowaniu badaczy z różnych dyscyplin humanistycznych do odkrywania świata mniejszości językowo-kulturowej Głuchych.

W spotkaniu uczestniczyć będą:

Dagmara Stanosz – antropolożka kultury,

Michał Justycki – historyk sztuki,

Zuzanna Teper-Solarz – socjolożka,

Agnieszka Kołodziejczak – kulturoznawczyni.

Tłumaczenie: Irena Piecha.

Spotkanie transmitowane będzie na Facebooku 15 kwietnia o godzinie 12.00.

Wydarzenie dostępne w polskim języku fonicznym oraz polskim języku migowym.

Dostęp bezpłatny.

Muzeum Śląskie