Mają się gdzie bawić i uczyć

6 sierpnia 2015

Nową salę do zabaw i zajęć dydaktycznych mają od dziś podopieczni Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej. Można w niej prowadzić zajęcia z neurostymulacji, oglądać filmy, prowadzić warsztaty edukacyjne i sportowe czy organizować spotkania integracyjne. Adaptacja pomieszczenia na ten cel kosztowała 9 tys. zł. Zrealizowana została ze środków sponsorów  w ramach  projektu wolontarystycznego „Dobry pomysł 2015”.

 

Działanie sali zainaugurowały zajęcia z jogi, na które licznie zgłosili się podopieczni ośrodka. Dzisiejszy dzień był też dla nich okazją do rywalizacji sportowej i zabawy. – Cieszymy się z powstania tego pomieszczenia. Sala daje możliwość prowadzenia różnorodnych warsztatów, m.in. edukacyjnych, sportowych czy muzycznych. Będą odbywały się tutaj zajęcia z neurostymulacji, dyskoteki, pokazy filmów i slajdów, spotkania integracyjne i prelekcje. Tego rodzaju aktywność jest ważnym elementem pracy wychowawczej. Jest tu też zaplecze kuchenne i sanitarne – podkreśla Janina Szwedka, dyrektor Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej.

Sala powstała w ramach projektu wolontarystycznego „Dobry pomysł 2015”, realizowanego wspólnie z Fundacją ING Dzieciom, przy wsparciu Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. oraz Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „POMOCNI”. Podmioty te współpracują z ośrodkiem od wielu lat, wspierając jego działalność, m.in. organizując wycieczki dla wychowanków czy przekazując darowizny rzeczowe. – To dzięki życzliwości i pomocy sponsorów możliwe było wyremontowanie i wyposażenie sali wielofunkcyjnej, z której będą korzystały dzieci. Bardzo dziękuję tym instytucjom za współpracę i zaangażowanie w działanie na rzecz wychowanków ośrodka – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, zapewniającą całodobową opiekę dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej. – Prowadzimy placówkę w formie siedmiu mieszkań socjalizacyjnych. Każde z nich dysponuje 10 miejscami. Obecnie w placówce ogółem przebywa 68 wychowanków w wieku od 7 do 18 lat. Staramy się stworzyć im odpowiednie warunki, aby mogły się rozwijać i uczyć się nowych umiejętności –  wyjaśnia Janina Szwedka.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje zarówno instytucjonalna, jak  i rodzinna piecza zastępcza. Rodzinna piecza zastępcza to 136 rodzin zastępczych spokrewnionych, które sprawują opiekę nad 181 małoletnimi, 60 rodzin zastępczych niezawodowych, mających pod opieką 77 dzieci oraz 15 rodzin zastępczych zawodowych, w tym 2 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. W zawodowych rodzinach zastępczych stale przebywa 63 dzieci.

W mieście instytucjonalną pieczę zastępczą tworzą następujące placówki: Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie, Placówka Socjalizacyjna – Ośrodek Święta Elżbieta, która dysponuje 24 miejscami dla dzieci. Kolejnymi placówkami funkcjonującymi na terenie Miasta Ruda Śląska są 3 Rodzinne Domy Dziecka, w których łącznie przebywa 26 dzieci. Miasto prowadzi także placówkę opiekuńczo – wychowawczą w Ustroniu Nierodzimiu – Ośrodek Wychowawczo – Rehabilitacyjny „Święta Rodzina”, która może przyjąć 20 dziewcząt z miasta Ruda Śląska. Aktualnie przebywa tam 9 dzieci.

Tekst i foto: UM Ruda Śląska