KRZYSZTOF i MICHAŁ POWAŁKOWIE: Psychorealizm

24 maja 2024

Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum zaprasza w piątek 24 maja 2024 o godz.18.00 na wernisaż Krzysztofa i Michała Powałków „Psychorealizm”, który odbędzie się w Galerii Ateneum przy ul. 3 Maja 25.

Krzysztof Powałka

Urodzony w 1985. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (studia w latach 2005-2010) oraz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej ze specjalizacją szkło artystyczne (witraż).

Ma w swoim dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych w Polsce, Hiszpanii, Monako i Włoszech oraz ponad 50 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą (Austria, Hiszpania, Niemcy, Taiwan, Włochy).

Współczesny malarz „zaangażowany”, tworzący w duchu psychorealizmu. Nawiązując do psychologii i psychoanalizy, stawia jednostkę ludzką w centrum rozważań artystycznych i ideowych. Jednostkę ludzką, niepozbawioną zalet i wszelkich ułomności, w której od zawsze rozgrywa się walka pomiędzy dobrem a złem, tym, co instynktowne i pierwotne a tym, co postrzegane jako wyższe. Jego ulubioną techniką jest malarstwo olejne, choć nie stroni też od tuszu czy rysunku. Krzysztof z determinacją godną Syzyfa wplata „rzeczywistość” w sztukę i opowiada o niej, pokazuje inne drogi, a czasem lepszy świat. Ciemna strona świata, która wychodzi na jaw poprzez jego obrazy skłania do zastanowienia, skonfrontowania się z nią i wyciągnięcia wniosków.

Michał Powałka

Urodzony w Czeladzi w 1984. W 2009 ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Wydziale Grafiki o specjalności projektowanie graficzne, a w 2004 roczne studia w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi (Wydział Grafiki, projektowanie i fotografia).

Autor kilkunastu wystaw indywidualnych (Polska, Hiszpania, Włochy), uczestniczył też w kilkudziesięciu ekspozycjach zbiorowych w Polsce,  Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech.

Artysta malarz, który aktualnie poświęcił się całkowicie malarstwu olejnemu i przy jego pomocy szuka swojej indywidualnej drogi rozwoju artystycznego. Centralnym obszarem poszukiwań twórczych jest psychologia i psychoanaliza. Swoje kompozycje malarskie tworzy w nurcie psychorealizmu, stawiając człowieka w centrum ideowych i artystycznych rozważań. Człowieka ze wszystkimi jego zaletami i ułomnościami. Ciało ludzkie, anatomia, wnętrze człowieka i deformacje kunsztownie przedstawione pod względem formalnym pozwalają wniknąć „w głąb psychologicznej prawdy o ludzkiej naturze”. Oprócz tkanki malarskiej w jego obrazach widać silny wpływ ilustracji i grafiki, zwłaszcza podczas komponowania przedstawień malarskich.

 

Krzysztof i Michał Powałkowie definiują swoją sztukę jako psychorealizm związany z literaturą przełomu XIX i XX wieku (m.in. z twórczością F. Dostojewskiego, J. Joyce’a, M. Prousta) i pozostający pod wpływem teorii psychoanalizy. Ich malarstwo nacechowane jest silnym indywidualizmem. Uderza odbiorcę swym ładunkiem emocjonalnym, wciągając w meandry szyfrów języka złożonego z symboli i metafor.

„Psychorealizm w centrum ideowych i artystycznych rozważań stawia człowieka. Jednostkę ludzką pełną sprzeczności – zalet, ale i wszelkich ułomności. (…) Wnętrze człowieka, jego psychika i emocje są nieustannym polem zmagań i to tam rodzi się całe zło i całe dobro tego świata. Ludzie myślą o podboju kosmosu, o nowych technologiach, o rezygnacji z ciała ludzkiego na rzecz robotyki, ale wydaje się, że często zapominają o rzeczy najważniejszej. Jeśli nie wyjdą zwycięsko z tego odwiecznego pola bitwy dobra ze złem, nowe światy, bez względu jak odległe, będą stracone. (…)

Psychorealiści w przeciwieństwie do współczesnego bardzo przedmiotowego traktowania ciała, tchną duży ładunek emocjonalności w formy. Zabiegają o wydobycie ekspresji ruchu, potęgują znaczenie gestu i mimiki. Dzięki czemu każde przedstawienie fizyczności, zarówno męskiej, jak i żeńskiej, z jej upozowaniem oraz interioryzacją jest o wiele bardziej autentyczne. Jest tak ponieważ odpowiada temu, co wewnętrzne – przeżyciom, myślom, emocjom. Realizm psychologiczny to malarstwo nie tylko wycyzelowane pod względem formalnym, odsłaniające kunszt warsztatowy z zachowaniem wszystkich jego prawideł, ale też pozwalające wniknąć w głąb psychologicznej prawdy o ludzkiej naturze” – pisze w tekście „Psychorealizm – realizm psychologiczny” Krzysztof Powałka (listopad 2023).

Wystawa potrwa do 14 czerwca 2024.