Koszęcin – nie tylko Zespół Pieśni i Tańca Śląsk

4 lutego 2021

Nie tylko, ale głównie z nim kojarzony, a ściślej z okazała siedzibą zespołu.

Trudno temu się dziwić, a na pewno nie zdziwi się ten, kto miał okazję bywać w przestrzeniach i terenach okalających tamtejszy Kompleks Pałacowo-Parkowy.

I ja zatem temu się nie dziwię, a zachwycam się na każde wspomnienie wizyty w Koszęcinie. Pierwszy raz, kiedy przekroczyłam bramę, prowadzącą do posiadłości, wiązał się z reporterskim zadaniem, które postawił przede mną wydawca Programu „Palcem po mapie”. Tenże program turystyczny gościł niegdyś na antenie Polskiego Radia Katowice. (Tak, wówczas jeszcze byłam reporterką tejże Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia Katowice). Cel? Dźwiękowe ukazywanie miejsc ciekawych i wartych odwiedzenia. Niezwykłe doświadczenie, bo móc Słuchaczom stworzyć prawdziwy teatr wyobraźni … No po prostu magia! „Zabawa” dźwiękiem była po prostu fascynująca, a szczególnie w takich przypadkach jak ten z Koszęcina, była wielką frajdą! Proszę mi wierzyć, że już na samym początku zwiedzania siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk poczułam się, jakbym znalazła się w najcudowniejszej baśni. Do rzeczywistości nieco przywoływał mnie sprzęt nagrywający, który z baśniami skojarzyć nie sposób, ale nagranie udało się, powiem nieskromnie, zupełnie przyzwoicie. A przynajmniej wydawca „nie zmył” mi głowy, co zawsze powodem do radości być mogło.

Potem bywałam w Koszęcinie jeszcze kilka razy przy okazji innych nagrań. Za każdym razem podziwiając pałac i park. Pierwsze wzmianki o Koszęcinie pochodzące z 1275 roku, mówią o osiedlu mieszkalnym. Początkową siedziba włodarzy koszęcińskich był zamek drewniany (spłonął niestety w XVII wieku). Na przestrzeni dziejów pałac przechodził z rąk do rąk. Legendarnym panem był niejaki Gosław Koszeński, a wśród wielkich sław rycerstwa i głów koronowanych, bywających w tychże włościach pojawia się nawet nazwisko Jana III Sobieskiego. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk ma we władaniu kompleks od 1953 roku.

Obecnie, kiedy Radio Katowice pozostaje dla mnie odległą przeszłością, do koszęcińskiego Parku i Pałacu wracam we wspomnieniach. Przemierzając chociażby katowicką Galerię Artystów na Placu Grunwaldzkim, w której dumnie ze swojego cokołu każdorazowo patrzy na mnie Stanisław Hadyna, założyciel Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, kompozytor, dyrygent, muzykolog, pedagog. Z pewnością ucieszyłaby go wiadomość, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał z obecnym dyrektorem zespołu umowę dotyczącą rewitalizacji zieleni w zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym. Inwestycja ma zostać zrealizowana jeszcze w tym roku, a jej całkowity koszt to ponad 400 tysięcy zł. Fundusz dofinansuje 325 tysięcy zł. z tej kwoty. O takie parki jak ten w Koszęcinie, posiadające wiekowy drzewostan, musimy zadbać szczególnie. To bardzo ważne z punktu widzenia ochrony przyrody. Nasza dotacja pozwoli m.in. na pielęgnację, zakup i sadzenie nowych drzew, cięcia sanitarne usuwające suche, uszkodzone i chore pędy. W ramach tego zadania zaplanowana została również pielęgnacja trawników oraz czyszczenie rowów melioracyjnych przy przepustach pod alejkami i przepustów – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. – Jest to przestrzeń żywa, z wieloma zabytkowymi okazami, która wymaga szczególnej troski i – z biegiem czasu – kolejnych nakładów finansowych. Dlatego bardzo się cieszymy, że wraz z pozyskaniem wsparcia ze strony WFOŚiGW w Katowicach – za które jesteśmy bardzo wdzięczni – będziemy mogli zadbać o park na najwyższym poziomie. Dzięki wykonanym pracom nie tylko zadbamy o urodę parku, ale także o bezpieczeństwo naszych gości korzystających z pleneru wokół pałacu. Mamy nadzieję, że wkrótce wrócimy do minimalnego, rocznego wskaźnika 150 tysięcy odwiedzających nas podczas imprez plenerowych, koncertów, festiwali, warsztatów i wszelkich innych przedsięwzięć, które Zespół „Śląsk” realizuje w swojej pięknej siedzibie – mówi Zbigniew Cierniak, dyrektor Zespołu.

Ja cieszę się ogromnie, nie tylko dlatego, że Koszęcin darzę szczególnym sentymentem, ale dlatego, że kibicuję wszystkim ważnym, dobrym i pięknym wydarzeniom. Można by zatem rzec, ze WFOŚiGW tanecznym i rozśpiewanym krokiem rozpoczyna 2021 rok. Taka ciekawostka, że umowa została podpisana w tamtejszej Sali Balowej! Być zatem świadkiem tego wydarzenia i umrzeć?!? No myślę, że taki dramatyzm jest tu zupełnie niepotrzebny. Poza tym wtedy nie byłoby nam dane zobaczyć finału tej inwestycji, na który czekam niecierpliwie!

Hanna Grabowska-Macioszek

Wypowiedzi pozyskane dzięki uprzejmości WFOŚiGW

Zdjęcia: Mirosław Cichy

Położony w centrum Koszęcina Kompleks Pałacowo-Parkowy, który jest siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, ma powierzchnię niemal 12,5 ha. Wokół pałacu rozpościera się wpisany do rejestru zabytków i objęty ochroną konserwatorską 10-hektarowy park w stylu angielskim. Znajduje się tam około 900 drzew i krzewów, w tym wiele cennych gatunkowo. Najczęściej występujące to: dęby szypułkowe, klony, jesiony, buki, graby, lipy, buki, daglezje i platany. Na terenie parku znajduje się też 11 pomników przyrody. Największą grupę drzew stanowią drzewa ponad 100 oraz 200 letnie i starsze – tak zwany starodrzew, który podczas silnych wiatrów jest narażony na zniszczenie.

Od czerwca 2014 roku w parku były wykonywane przede wszystkim niezbędne bieżące prace przy zieleni zabytkowej. W 2019 roku wykonano aktualizację inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem gospodarki zadrzewieniem i koncepcją nowych nasadzeń. Dokumentacja ta wskazała na pilną konieczność przeprowadzenia kolejnych specjalistycznych prac – pielęgnacji drzew, usunięcia drzew chorych, suchych i zagrażających bezpieczeństwu, wykonania nowych nasadzeń oraz przesadzenia drzew ze względu na kolizyjność z innymi drzewami.