Konkurs na znak migowy chorzowskiego skansenu!

31 maja 2024

Jeszcze do 12 czerwca można wziąć udział!

Jakie jest zadanie konkursowe?

Zadaniem jest, aby uczestnik konkursu nagrał film prezentujący wymyślony znak migowy określający Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

W konkursie może wziąć udział każdy kto:

– zamieszkuje terytorium Polski,

– jest osobą pełnoletnią,

– jest osobą niesłyszącą, bądź niedosłyszącą posługującą się Polskim Językiem Migowym,

– nagra i wyśle odpowiedź na zadanie konkursowe,

– wyśle podpisany formularz zgłoszeniowy zawierający zgodę na udział w konkursie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału oraz zgody na wykorzystanie wizerunku.

Jaki jest czas trwania konkursu?

Do dnia 12.06.2024 (do godziny 23:59).

Gdzie należy przesłać nagranie?

Nagrany film prosimy przesyłać w formacie mp4 na adres mailowy: promocja@muzeumgpe-chorzow.pl.

Celem konkursu jest promowanie wiedzy o działalności kulturalnej prowadzonej przez Organizatora wśród osób posługujących się Polskim Językiem Migowym, wiedzy o samym Polskim Języku Migowym, a także wyłonienie spośród z zgłoszonych prac konkursowych znaku migowego określającego Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, które następnie może być wykorzystywane przez Muzeum w zakresie prowadzonej działalności.

Więcej tutaj:  http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/konkurs-na-znak-migowy-chorzowskiego-skansenu/