Komunikacyjna rewolucja w Katowicach

9 maja 2017

Warte kilkaset milionów złotych inwestycje, w tym budowa centrów przesiadkowych, przebudowa kluczowych fragmentów Drogi Krajowej 81, czy też budowa nowych dróg rowerowych i rozwój sieci wypożyczalni rowerów, w perspektywie kilku lat odmienią Katowice.

 

– Zrealizowanie wszystkich naszych zaplanowanych działań przyniesie odczuwalną poprawę jakości życia poprzez możliwość bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się po mieście z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu, wzajemnie zintegrowanych i tworzących jednolity zrównoważony system. W Katowicach kładziemy nacisk na tzw. transport zrównoważony, którego zasadą jest dbanie o interesy wszystkich uczestników ruchu – pieszych, rowerzystów, osób korzystających z komunikacji publicznej, ale także kierowców – zapowiada Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Katowice na rowery

Rowery w Katowicach pełnią funkcję zarówno rekreacyjną, ale też transportową. Pokazują to liczby – w zeszłym roku rowery wypożyczono u nas 38 tysięcy razy i aż 9 tysięcy mieszkańców miasta jest wpisanych do systemu. W tym roku sieć wypożyczalni została mocno rozbudowana i mieszkańcy mogą korzystać z 30 stacji wypożyczalni rowerów miejskich. Ponadto Katowice to miasto, które z każdym rokiem jest coraz bardziej przyjazne dla rowerzystów. Inwestowane są tutaj środki w rozbudowę infrastruktury rowerowej – w tym roku za ok. 6 mln zł zostanie utworzonych 11 km nowych dróg rowerowych oraz 40 km zostanie zmodernizowanych.

Nowoczesne centra przesiadkowe

Zawodzie, Brynów, Ligota – to w tych dzielnicach w pierwszej kolejności powstaną katowickie węzły przesiadkowe. Miasto uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych. Kolejne zaplanowane węzły to: Sądowa, Podlesie, Piotrowice, Kostuchna, Jana. Poprzez budowę węzłów przesiadkowych z systemami typu Park&Ride, możliwe będzie pozostawienie prywatnych środków transportu w wybranych miejscach i kontynuowanie dalszej podroży środkami transportu zbiorowego. Na węzły przesiadkowe w Brynowie, Ligocie i Zawodziu Katowice uzyskały dofinansowanie w wysokości ponad 120 mln zł (co stanowi 85% kosztów tych inwestycji).

Przebudowa „wąskich gardeł” drogowych

W Katowicach będzie realizowana przebudowa węzłów drogowych na trasie DK81. Na te inwestycje miasto pozyskało 450 mln zł dofinansowania, a ich realizacja znacząco podniesie komfort życia mieszkańców Katowic i regionu, niesie ze sobą szereg korzyści i ułatwień. Po pierwsze, oddzieli ruch wewnętrzny od tranzytowego, a po drugie upłynni ruch w dwóch wąskich gardłach komunikacyjnych Katowic, z których jedno jest zlokalizowane na skrzyżowaniu autostrady A4 i DK 86 – a więc węźle o największym natężeniu ruchu samochodowego w Polsce. Realizacja dwóch projektów zwiększa także dostępność komunikacyjną nie tylko dla mieszkańców Katowic i regionu, ale też obszarów położonych przy dalszych odcinkach dróg DK81 i DK86.

 

INWESTYCJE TRANSPORTOWE

  •  Zakup 50 nowych autobusów do 2018 roku.
  •  Każda dzielnica połączona drogą rowerową z centrum do 2019 roku
  •  Tramwaj na południe Katowic do 2020 roku

Materiał UM Katowice

Na ten temat czytaj też w najnowszym papierowym wydaniu Gońca Górnośląskiego