Kompleksowe termomodernizacje

17 grudnia 2020

W Katowicach! Miasto inwestuje mocno inwestuje w tym zakresie.

Trwają kompleksowe termomodernizacje. W 2021 roku miasto planuje wydać ponad 34 mln na termomodernizacje budynków mieszkalnych. Podsumowano także 2020 rok – tym roku Katowice realizowały inwestycje o wartości blisko 66 mln zł, z czego termomodernizacje w samych budynkach użyteczności publicznej o łącznej wartości ponad 59 mln złotych.

–  Katowice są liderem w województwie śląskim jeśli chodzi o realizację projektów, których celem jest poprawienie jakości powietrza. Tylko w tym roku dofinansowaliśmy wymianę około 1500 piecy, a w ramach termomodernizacji zlikwidowaliśmy ponad 100 urządzeń opalanych węglem. Jako miasto dofinansowujemy wymianę starych systemów grzewczych na nowe i ekologiczne, zwiększyliśmy dopłaty na zakup opału dla osób, które z powodu sytuacji finansowej mają z tym problemy, a także realizujemy liczne projekty związane z termomodernizacją budynków w Katowicach. Z jednej strony inwestujemy w budynki użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola, biblioteki, a z drugiej remontujemy budynki mieszkalne. Tylko w tym roku na ten cel przeznaczyliśmy blisko 66 mln zł – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Termomodernizacje budynków mieszkalnych

Niedawno zakończyła się termomodernizacja budynku przy ulicy Bednorza 14 w Katowicach – Szopienicach. Prace objęły także likwidację starych kotłów i przyłączenie do sieci centralnego ogrzewania, co wpisuje się w działania zwalczające niską emisją w mieście. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu ze środków unijnych. W grudniu zakończyły się też prace przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5, które objęły m. in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu, wymianę okien i drzwi wejściowych, likwidację istniejących instalacji grzewczych mieszkaniowych, likwidację lokalnych źródeł ciepła (pieców ceramicznych, kotłów węglowych i gazowych), podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, a także budowę instalacji solarnej. Łączna wartość tych prac to 1,6 mln zł. W trakcie są kompleksowe termomodernizacje wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy przy ul. Wolnego 8 oraz przy ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b o łącznej wartości ponad 5 mln złotych. Planowany koniec prac w tych budynkach to kwiecień przyszłego roku.

– Termomodernizacja budynków w Katowicach to działanie długofalowe. Oprócz działań będących w trakcie realizacji, mamy już także konkretne plany związane w inwestycjami na przyszły rok. Obejmą one zarówno termomodernizację budynków mieszkalnych, jak również ich przyłączenia do sieci centralnego ogrzewania, modernizacje w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji czy kompleksowe remonty. W sumie jest to ponad 30 inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 34 mln złotych – mówi Marcin Gawlik, dyrektor KZGM Katowice.

Inwestycje obejmą budynki mieszkalne m.in. w Śródmieściu, Burowcu, Szopienicach, Kostuchnie, przy ulicach Bednorza 22, Boya-Żeleńskiego 94, Przedwiośnia 2a,  Gliwickiej 13, 13a,  Plebiscytowej 37,37a, Kochanowskiego 14,14a, Św. Jana 14, Słowackiego 11 czy Korfantego 84.

Prace termomodernizacyjne przekładają się na jakość powietrza w Katowicach, ale mają także walor estetyczny. W ramach inwestycji odnawiane są elewacje budynków, co poprawia jakość przestrzeni publicznej w mieście.

Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej

Tylko w tym roku zakończyła się termomodernizacja 25 budynków użyteczności publicznej, w tym szkół, przedszkoli i żłobków miejskich m.in. w Śródmieściu, Ligocie, Ochojcu czy na osiedlach  Paderewskiego i Tysiąclecia. Łączna wartość tych wszystkich prac to ponad 59 mln złotych.

Kolejne inwestycje są w trakcie, a jeszcze w tym roku zakończy się termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących przy ul. Grażyńskiego 17. Jej koszt to ponad 3,5 mln złotych.

W planach są kolejne termomodernizacje placówek oświatowych, które obejmą m.in. Śródmieście, Ligotę, Panewniki, Murcki, Dąb, Ochojec czy Piotrowice.

Przypomnijmy, że w Katowicach prowadzone są różne projekty termomodernizacji aż 44 budynków użyteczności publicznej, wśród których są między innymi szkoły podstawowe, żłobki czy MOPS. Wartość tych projektów to ponad 100 mln złotych. Głównym celem tych prac jest ograniczanie zużycia energii – zarówno cieplnej, jak i elektrycznej. Oszczędność energetyczna przekłada się również na ograniczenie emisji spalin. Prowadzone prace wpływają także na estetykę budynków ze względu na wykonanie nowych elewacji.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Foto: M. Malina