Kolejne etapy N-S-ki na horyzoncie

31 marca 2016

Ponad połowa robót przy budowie drugiego odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej jest już zrealizowana. Teraz inwestycja wchodzi w decydującą fazę.

 

 

NS-2Rudzki magistrat chce w najbliższym czasie ogłosić przetarg na wykonanie kolejnego etapu drogi. Równocześnie trwają prace projektowe nad najdłuższym, ostatnim odcinkiem trasy – od ul. Kokota do autostrady A-4. W przyszłym tygodniu o przebiegu tej części drogi władze miasta i projektanci będą rozmawiać z mieszkańcami, których nieruchomości znajdują się przy planowanej trasie.

– To prawdopodobnie największa inwestycja samorządowa w historii Rudy Śląskiej – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Obecnie budowany odcinek trasy N-S oraz dwa kolejne – od ul. Bukowej do ul. Kokota i projektowany od ul. Kokota do autostrady A-4 – kosztować będą ponad 300 mln zł. Stąd olbrzymia waga, jaką przywiązujemy do realizacji tego zadania. Równocześnie budujemy, organizujemy kolejny przetarg, przygotowujemy dokumentację oraz składamy wniosek o unijne dofinansowanie – dodaje.

Władze Rudy Śląskiej są zdeterminowane, żeby jak najszybciej i jak najsprawniej doprowadzić do finału budowę całej trasy. – Inwestycja ta jest kluczowa dla rozwoju systemu drogowego w naszym województwie – komentuje wiceprezydent Michał Pierończyk. – Po jej zrealizowaniu będzie to jedyne połączenie autostrady A4 z Drogową Trasą Średnicową w jej centralnej części drogą tej klasy. Dostrzegły to również władze województwa śląskiego, które umieściły inwestycję na liście priorytetowych zadań ubiegających się o unijne dofinansowanie – dodaje.

Aktualnie w mieście trwa budowa drugiego odcinka trasy od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej. Do tej pory udało się już zakończyć roboty związane z przebudową urządzeń kolidujących z inwestycją oraz roboty ziemne. Teraz trwają prace związane z budową konstrukcji drogi. Wysoko zaawansowane są również prace przy budowie wiaduktu drogowego w rejonie ul. Bukowej. – Dzięki łagodnej zimie budowę tego odcinka zrealizowaliśmy już w ponad 50 procentach. Dlatego jest duża szansa, że to zadanie zostanie wykonane wcześniej, niż zakłada zwarta umowa na roboty budowlane – informuje Grażyna Dziedzic.

W najbliższych tygodniach władze Rudy Śląskiej ogłoszą przetarg na budowę kolejnego odcinka trasy N-S – od ul. Bukowej do ul. Kokota o dł. ok. 1,2 km. – Być może już w kwietniu będziemy wiedzieli, czy otrzymamy wsparcie z funduszy europejskich na budowę tego etapu oraz odcinka od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Zgodnie z harmonogramem wtedy ma być rozstrzygnięty konkurs na to, które inwestycje otrzymają unijne dofinansowanie. Na razie nasz wniosek przeszedł ocenę formalną, teraz czekamy już na ostateczne rozstrzygnięcie – informuje wiceprezydent Pierończyk.

Jeśli chodzi o ostatni odcinek – od ul. Kokota do zjazdu na autostradę A-4, to obecnie trwają prace projektowe. Mają one zostać zakończone do końca sierpnia 2016 roku. Będzie to najdłuższy z realizowanych odcinków. W ramach tego zadania powstanie również rondo w rejonie ul. Bielszowickiej oraz aż trzy wiadukty – jeden nad ul. Bielszowicką, drugi nad przebiegającą linią kolejową oraz trzeci nad ul. Piaskową.

Projektowana droga przebiegać będzie częściowo przez nieruchomości, których właścicielami są osoby i podmioty prywatne, dlatego miasto, zgodnie z tzw. specustawą drogową, będzie musiało je przejąć. – Najbardziej dotkliwym skutkiem planowanej trasy jest konieczność wyburzenia budynków, a dotyczyć to będzie kilku nieruchomości. Według pierwotnej koncepcji ten odcinek trasy N-S miał łączyć się z autostradą wiaduktem nad ul. 1 Maja. Jednak z uwagi na prognozowane w tym miejscu szkody górnicze musieliśmy odstąpić od takiego rozwiązania. Stąd zmiany w przebiegu planowanego odcinka – tłumaczy Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Spotkanie z mieszkańcami, którzy bezpośrednio zainteresowani są przebiegiem tego odcinka trasy odbędzie się 7 kwietnia (czwartek) o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. 1 Maja 173.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych odcinków, tak i na ostatni, władze miasta starać się będą o unijne dofinansowanie. – Na razie czekać musimy na kompletną dokumentację wraz z kosztorysem. Szacujemy, że koszt budowy tego odcinka wyniesie około 150 mln zł – podkreśla Michał Pierończyk.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowany został pierwszy odcinek trasy N-S, która połączyć ma DTŚ i autostradę A-4. Został on przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja.

 

Tekst i foto: UM Ruda Śląska