Kolejna inwestycja na „Skałce”

2 grudnia 2014

W przyszłym roku obok istniejącego skateparku na świętochłowickiej „Skałce” pojawi się tor do dirt jumpingu, czyli dyscypliny rowerowej polegającej na wykonywaniu skoków i ewolucji powietrznych.

 

Skatepark powstał dwa lata temu. Miasto skorzystało wówczas z pieniędzy unijnych. Pozyskane środki nie wystarczyły jednak na realizację wszystkich planów. Pod koniec listopada tego roku Zarząd Województwa Śląskiego dokonał aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania z listy rezerwowej. Znalazły się na niej także Świętochłowice. Dzięki tej decyzji w połowie 2015 roku  na „Skałce” powstanie tor dirt jumpingowy.  Wybór wykonawcy ma nastąpić w pierwszych miesiącach nadchodzącego roku.

Tor będzie zlokalizowany pomiędzy Aleją Parkową, a już istniejącym skateparkiem. Teren wypełnią urządzenia o konstrukcji drewniano-stalowej (roll-in, curved wallride, wallride) i ziemnej (hopki – mała, duża i szereg hopków oraz bandy –  mała i duża).

Wzorem istniejącego skateparku, nowy obiekt będzie służył mieszkańcom, a także Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Skałka”.

Całkowity koszt budowy wyniesie ponad 542,5 tys. zł z czego 85 proc. pochodzi z budżetu UE.

Tekst i foto: UM Świętochłowice