Katowice z tytułem Lider Innowacji 2023

26 maja 2023

Katowicki Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink otrzymał tytuł „Lidera Innowacji 2023” w kategorii „Innowacyjna Instytucja”. Ogłoszenie wyników XXI edycji Konkursu Godła Promocyjnego i tytułu LIDER INNOWACJI® 2023 nastąpiło 25 maja 2023 r. podczas XVI Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2023. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Haller Pro Inventio.

– To dla nas ogromny zaszczyt, że Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink został wyróżniony tytułem „Lider Innowacji 2023” w kategorii „Innowacyjna Instytucja”. Rawa.Ink od początku swojego funkcjonowanie promuje, wspiera oraz rozwija innowacyjność w naszym mieście. Znakomitym tego przykładem jest realizowany konkurs „Kopalnia Start-upów”, który ma na celu wynajdywanie i promowanie potencjalnie najlepszych pomysłów biznesowych w naszym mieście – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Aktualnie trwa trzecia edycja katowickiej „Kopalni Start-upów”. Jesteśmy na etapie programu akceleracyjnego dla naszych finalistów, którzy podczas sesji z mentorami dopracowują swoje pomysły i szykują się do finałowych wystąpień, które zaprezentują podczas demo day, już 1 czerwca – dodaje prezydent. Organizacja konkursu „Kopalnia start-upów” to realizacja umowy z mieszkańcami prezydenta Katowic Marcina Krupy, który zadeklarował przeznaczenie 1 miliona złotych na start-upy do końca trwającej kadencji.

Konkurs o przyznanie Godła Promocyjnego i tytułu Lidera Innowacji organizowany jest od 2001 roku. Ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby fizyczne i prawne spełniające warunki regulaminowe. Tytuł Lidera Innowacji jest tytułem honorowym, a prawo jego używania regulują zasady używania znaku towarowego słowno-graficznego, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP. Jest on przyznawany za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości, celem uhonorowania i promowania osób i instytucji, których działalność przyczynia się do promocji i wdrożeń wynalazków oraz do rozwoju bazującego na innowacjach.

– Katowice to miasto mocno wspierające wschodzące branże, sektor nowoczesnych usług biznesowych i innowacyjne przedsiębiorstwa. Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink został oficjalnie otwarty w 2019 roku i jest konsekwencją działań prowadzonych przez referat małych i średnich przedsiębiorstw w wydziale obsługi inwestorów, który swoją pracę z przedsiębiorcami MŚP i start-upami prowadzi już od 2015 roku – przypomina Mariusz Jankowski, naczelnik wydziału obsługi inwestorów w Urzędzie Miasta Katowice. – Z jednej strony to fizyczna przestrzeń, biura i biurka na wynajem, które służą przedsiębiorcom będącym na wczesnych etapach rozwoju, a z drugiej strony działania pobudzające przedsiębiorczość, animowanie i współtworzenie ekosystemu innowacji w Katowicach – dodaje naczelnik.

W Rawa.Ink odbywają się szkolenia, warsztaty, konferencje. Zarówno o tematyce związanej z podejmowaniem działalności gospodarczej, podatkowej czy rozwojowej, ale również skierowane do węższych grup. Od 2021 roku Rawa.Ink odpowiada za przeprowadzanie konkursu „Kopalnia Start-upów”, który pozwala na zdiagnozowanie środowiska start-upowego, a samym founderom daje możliwość weryfikacji swoich pomysłów. Laureaci każdego roku otrzymują nagrodę finansową oraz pakiety wynajmu biura w inkubatorze. W ramach działalności inkubatora wspierane są też inne projekty związane z szeroko rozumianą przedsiębiorczością jak „Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości” ułatwiający nawiązywanie przez katowickie firmy kontaktów międzynarodowych, czy „Katowice Miastem Fachowców”, który wspiera promocję kształcenia branżowego w mieście. Inkubator realizuje wszystkie zadania we współpracy z szeroką gamą partnerów takich jak instytucje publiczne, instytucje otoczenia biznesu, organizacje z ekosystemu innowacji, uczelnie wyższe i instytuty badawcze, czy nawet korporacje wywodzące się z sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice