Inwestują miliony w infrastrukturę rowerową

10 kwietnia 2018

W Katowicach od kilku lat zauważalne jest położenie silnego akcentu na podejmowanie działań na rzecz budowy systemu transportu zrównoważonego – tj. przyjaznego dla pieszych, kierowców, rowerzystów i użytkowników komunikacji publicznej.

 

Świadczą o tym m.in. trwająca budowa 4 centrów przesiadkowych o wartości ok. 200 milionów, regularna wymiana taboru autobusowego, planowana realizacja nowej linii tramwajowej południe miasta, czy też rozbudowa sieci wypożyczalni rowerów oraz powiększanie infrastruktury rowerowej.  – Katowice to miasto z każdym rokiem coraz bardziej przyjazne dla rowerzystów. Traktujemy rower zarówno jako środek rekreacji, jak i transportu. Dlatego Inwestujemy znaczne środki w rozbudowę infrastruktury dla cyklistów – w 2017 roku zrealizowaliśmy projekty warte ponad 7 mln zł, a w tym roku wydamy na ten cel blisko 8 mln zł – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

 

W 2017 roku zrealizowano inwestycje warte ponad 7 milionów złotych!

 W 2017 roku w Katowicach zrealizowano kilkanaście zadań budowlanych, które pozwoliły poszerzyć infrastrukturę rowerową o ponad 7 km ścieżek rowerowych. Opracowano także 20 projektów i koncepcji na ponad 33 km nowych połączeń rowerowych, które będą realizowane w najbliższych latach. Z kolei Zakład Zieleni Miejskiej wraz z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów odnowił trzy trasy – nr 3, 101 i 153.

Do najważniejszych projektów zrealizowanych w minionym roku należy zaliczyć zakończenie realizacji połączenia drogą rowerową Osiedla Witosa z centrum miasta. Ścieżka ta połączyła istniejącą trasę biegnącą przy ulicy Chorzowskiej z Osiedlem Witosa wzdłuż ulic: Bocheńskiego, Pukowca, Kolońskiej i Rataja. Trasa o długości 1,4 km kosztowała 1,1 mln zł. Ponadto w Katowicach otwarto inne ważne połączenie rowerowe – powstała ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Stęślickiego na odcinku od ulicy Chorzowskiej do ulicy Misjonarzy Oblatów o długości blisko 1 km. Ponad kilometrowy łącznik istniejących dróg rowerowych powstał także na Zawodziu w rejonie ulicy Bohaterów Monte Casino. Natomiast w śródmieściu zrealizowano ważne połączenia infrastruktury w rejonie ulic Kościuszki, Poniatowskiego i Curie-Skłodowskiej. – W 2017 roku prowadziliśmy wielotorowe działania, takie jak testy nowych urządzeń, poszerzenie strefy „Tempo 30”, inwestycje oraz konsultacje proponowanych rozwiązań – mówi Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu Urzędu Miasta Katowice. – Podczas 8 spotkań Zespołu konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej, przedstawiciele środowisk rowerowych, które tworzą ten zespół, opiniowali między innymi: koncepcje, projekty budowy i oznakowania infrastruktury rowerowej, a także rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i płynność ruchu rowerowego – dodaje naczelnik.

Warto przypomnieć, że w Katowicach w Śródmieściu od 2015 roku funkcjonuje strefa Tempo 30, która jest udogodnieniem dla rowerzystów. W minionym roku strefa została poszerzona o dzielnice i kolejne obszary. Pozytywnie odbieranymi przez rowerzystów rozwiązaniami są wprowadzane w strefie Tempo 30 tzw. kontraruchy i kontrapasy, a także umożliwienie jazdy szerokim chodnikiem, np. po północnej stronie ul. Młyńskiej. Działania te z jednej strony usprawniają poruszanie się rowerem, a z drugiej zwiększają bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. W 2017 roku wprowadzono strefy ograniczonej prędkości na osiedlu Tysiąclecia (strefa tempo 40) oraz w Ochojcu – w rejonie os. Odrodzenia i ul. Bolesława Prusa (strefa tempo 30). Dzięki temu poruszanie się rowerem jest jeszcze łatwiejsze oraz bezpieczniejsze w kolejnych dzielnicach Katowic. Wśród udogodnień dla fanów dwóch kółek pojawiły się także stojaki – podnóżki, których testy rozpoczęto w rejonie ulic Chorzowskiej i Złotej, a Straż Miejska uruchomiła patrole rowerowe, które oprócz możliwości dbania o bezpieczeństwo mieszkańców np. w terenie Doliny Trzech Stawów, gdzie nie w każde miejskie może wjechać radiowóz – propagują poruszanie się po mieście rowerem.

 

Co nowego w 2018 roku?

Wśród inwestycji, które zostaną zrealizowane w tym roku, do najważniejszych należy zaliczyć realizację drogi rowerowej o długości 1,2 km wzdłuż ulicy Jankego w Piotrowicach – na odcinku od ulicy Policyjnej do ulicy Bolesława Prusa za prawie 1,4 mln zł. W tym miejscu droga rowerowa wcześniej była dwukierunkowa – i zmiana podyktowana jest przede wszystkich bezpieczeństwem rowerzystów przy przejeździe przez skrzyżowania. Dodatkowo postanie nowe połączenie wzdłuż ulicy Tadeusza Boya Żeleńskiego na 600 metrowym odcinku od ul. Migdałowców na południe do połączenia z trasą rowerową nr 1 przy skrzyżowaniu z ul. Jaronia za ok. 700 tyś. zł . Powstaną także połączenia rowerowe z nowymi inwestycjami. Przykładowo planowane jest wykonanie łącznika ul. Medyków z Centrum Przesiadkowym Ligota o długości 1,2 km za 0,5 mln zł oraz przejazdu rowerowego na ulicy Kościuszki w rejonie nowo budowanego basenu z halą sportową. Miejski Zarząd Ulic i Mostów przystąpi także do inwentaryzacji tras rowerowych nr 2, 5, 103, 110, 121, 122 o łącznej długości ponad 43 km i na jej podstawie będzie realizował ewentualne niezbędne prace modernizacyjne. Na inwestycje miejskie w tym roku przeznaczono blisko 8 mln złotych oraz 1,2 mln zł na realizacje sieci wypożyczalni rowerów miejskich.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu podpisano umowę z operatorem sytemu „City by bike”, który w tym roku obsłuży ponad 50 stacji w Katowicach. – Sieć wypożyczalni rowerów w Katowicach cały czas rośnie. W tym roku mieszkańcy będą mogli korzystać z blisko 400 rowerów w 52 stacjach. Podjąłem także decyzję, by system funkcjonował do połowy grudnia – by mogli z niego korzystać goście Szczytu Klimatycznego. Z drugiej strony będzie to też świetna okazja, by popularyzować korzystanie z roweru na przełomie jesieni i zimy – mówi prezydent Marcin Krupa. W sezonie tym do dyspozycji mieszkańców oddane zostanie 25 stacji miejskich w lokalizacjach znanych z ubiegłego roku, 12 stacji rowerów miejskich, których lokalizacje zostały wyłonione w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego 2018 oraz wniosków budżetowych oraz kilkanaście stacji sponsorskich firm współpracujących z miastem.

Foto: S. Rybok

Na ten temat czytaj także w kwietniowym wydaniu Gońca Górnośląskiego.