Ekologiczne Zabrze

31 stycznia 2020

Jest, a będzie jeszcze bardziej, a wszystko dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

To właśnie WFOŚiGW wraz z zabrzańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i miastem podpisał umowę na dofinansowanie ważnej dla zabrzan inwestycji, która ogrzeje ich, a przy okazji będzie przyjazna środowisku. Wpłynie to niewątpliwie nie tylko na jakość rozprowadzanego ciepła w dzielnicach Rokitnica i Helenka, ale doprowadzi do poprawy jakości powietrza. – Ekologia jest ważna nie tylko dla Zabrza – mówi prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik. – Jest ważna dla całego Śląska, całego globu. Zabrze konsekwentnie realizuje zadania, które mają podnieść poziom ekologii. Tym razem mowa o dwóch dużych kotłowniach w pięknych zabrzańskich dzielnicach: Helence i Rokitnicy. To zielone płuca miasta, ale zimą niestety często zanieczyszczane. Zlikwidowanie tradycyjnych kotłowni i podłączenie ich do nitki ciepłowniczej, mam nadzieję, że spowoduje dzielnice te nie tylko będą piękne i zielone latem, ale i zimą też będą bardziej przyjazne, bardziej ekologiczne – podkreśla prezydent Zabrza.

– To jeden z większych projektów, które będziemy realizować w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – mówi prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek. – Zakontraktowanych zostało osiem i wśród nich właśnie ten zabrzański. Likwidacja małych lokalnych kotłowni niespełniających obecnych norm emisji przyczyni się do podłączenia osiedli do ciepłowniczych sieci miejskich nowoczesnych, ekologicznych Będzie to z korzyścią i dla mieszkańców i dla środowiska, bo dzięki temu nastąpi zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery – tłumaczy prezes Bednarek.

Przed Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej zadanie niełatwe, na którego realizację spółka przeznaczy aż trzy lata. – Tak dużego projektu jeszcze nie realizowaliśmy – mówi Lesław Złotorowicz, prezes przedsiębiorstwa. – Poprzednie oscylowały wokół 10 mln złotych. Tym razem to aż 40 mln zł i aż 9 km sieci. To jest ogromne wyzwanie, tym bardziej że teren poprzecinany jest kilkunastoma ciekami wodnymi. To tereny pogórnicze. Wszystko zatem wymaga działań dodatkowych: odpowiednich zabezpieczeń, rozeznania gruntów. Zrobię wszystko, żeby się udało i z pracą startujemy już od jutra. Przygotowujemy materiały do pierwszego przetargu, a będą aż cztery. Ten pierwszy przetarg zostanie ogłoszony, myślę, luty-marzec – zaznacza Lesław Złotorowicz.

WFOŚiGW w Katowicach dofinansuje inwestycję w kwocie ponad 14 mln zł.

Hanna Grabowska-Macioszek