„Dziady” II w Teatrze w Zagrodzie

6 września 2016

Niecodzienne wydarzenie szykuje się w najbliższą sobotę 10 września w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny”. Czekają niezwykłe emocje.

 

Dziady cz II TN w Zabrzu (12)O godzinie 19.00  „Teatr w zagrodzie” w chorzowskim skansenie zobaczymy II część „Dziadów” Mickiewicza zrealizowaną przez Teatr Nowym w Zabrzu. Spektakl, będący niezwykłym obrzędem, tajemniczym rytuałem, w którym żywi nawiązują kontakt z umarłymi, świat realny przenika się i zespala z nadzmysłowym, tworzącym universum przebogate w emocje i znaczenia. Niejako warunkiem spełnienia obrzędu jest współuczestniczenie w nim widzów, inaczej, bardziej emocjonalnie weń zaangażowanych niż podczas „zwykłego” oglądania spektaklu.

Muzeum GPE