Dostęp do morza

2 marca 2015

Wiedzy zyskał Chorzów stawiając na edukację i rozwój Uniwersytetu Śląskiego w mieście. Akt erekcyjny pod budowę Centrum Nauk Stosowanych (CNS) został wmurowany na terenie funkcjonującego już znakomicie tam kampusu uczelni. Projekt ten to II Etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

 

Centrum Nauk Stosowanych powstaje przy ulicy 75 Pułku Piechoty 1 w Chorzowie. To II etap tworzenia kompleksowego przedsięwzięcia, którym jest Kampus Nauk Matematyczno – Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Pierwszy etap inwestycji możemy już podziwiać i korzystać z jego zasobów z powodzeniem od dwóch lat. – Udało nam się pozyskać odpowiednie środki, które pozwolą nam na dobudowanie drugiej części tego właśnie obiektu, który nazwaliśmy Centrum Nauk Stosowanych – podkreślał w trakcie uroczystości podpisywania aktu erekcyjnego pod budowę CNB rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor Wiesław Banyś. – Te nazwy są niezwykle ważne! CNB ma za zadanie pokazać jak bardzo badania naukowe realizowane w Uniwersytecie Śląskim mogą przekładać się na praktykę, różnego typu komercjalizacje. Mówimy tu o współpracy międzyuczelnianej na styku nauk chemii, materiałoznawstwa, biologii, biotechnologii i wielu innych na obszarze całego Śląska – zaznaczał rektor Banyś.

Budynek będzie składał się z dwóch 4-kondygnacyjnych segmentów dydaktyczno-laboratoryjnych oraz komunikacyjnego z 5 kondygnacjami, gdzie będą znajdować się sanitariaty, magazyny oraz pomieszczenia socjalne. Powstanie zatem 57 nowych pracowni dydaktycznych wyposażonych w nowoczesną aparaturę, 10 nowych sal wykładowych i dydaktycznych i 590 stanowisk ICT.

 

KIERUNKI:

– Fizyka techniczna – kierunek inżynierski, I i II stopień studiów stacjonarnych

– Technologia chemiczna – kierunek inżynierski, I stopień studiów stacjonarnych

– Informatyka stosowana – kierunek inżynierski, I stopień studiów stacjonarnych

– Inżynieria materiałowa w języku angielskim – II i III stopień studiów stacjonarnych

 

SPECJALNOŚCI:

– Kierunek Biofizyka na II stopniu studiów stacjonarnych

  • optyka biomedyczna
  • biofizyka leków

– Kierunek Inżynieria Materiałowa na II stopniu studiów stacjonarnych

  • Materiały funkcjonalne
  • Recycling materiałów inżynierskich

 

Wszystkie poziomy kształcenia zostaną objęte: kształceniem poprzez badania oparte na elastycznym systemie siatek studiów i pracy projektowej, systemową komputeryzacją treści kształcenia, systemem współpracy z otoczeniem, w tym staży i praktyk oraz kompleksowym programem zajęć wyrównawczych w formie e-learningu. Dzięki temu zwiększy się liczba studentów i podniesie się jakość kształcenia.

Pierwszy etap przedsięwzięcia zachwyca estetyką, nowoczesnością i profesjonalizmem. Widok rozpościerający się za to z okien, pozostawia wiele do życzenia, nie mówiąc już o lokalizacji obiektu. Usytuowany w bardzo zaniedbanym parku, nie jest łatwy do zlokalizowania. Dojazd komunikacją miejską jest raczej niemożliwy, a wyboje i dziury na błotnistej drodze mogą narazić auto na uszczerbek. Tym, którzy mają niskie podwozie – nie polecam! Rektor Uniwersytetu Śląskiego nie traci jednak z tego powodu dobrego humoru i z czarującym uśmiechem zapewnia, że nie ma rzeczy, z którymi ekipa realizująca projekt, nie dałaby sobie rady. Także z uporządkowaniem terenu wokół Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. – Musimy oporządzić ten teren. Pomysłów na jego zagospodarowanie jest wiele. Wspólnymi siłami miasta, województwa i uczelni z pewnością i to zrealizujemy – mówi rektor profesor Banyś.

Projekt realizowany jest on zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą 2 grudnia 2013 roku w ramach działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, priorytetu XIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Wartość projektu wynosi 36.090.883,00 PLN.

Hanna Grabowska-Macioszek

Foto: HGM

Materiały prasowe: UŚ Katowice