Dopisz swój rozdział do wniosku o Europejską Stolicę Kultury 2029

12 lipca 2023

Do 20 lipca można składać swoje propozycje na wydarzenia albo projekty kulturalne, które mogą trafić do wniosku Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Czekamy na Wasze propozycje!

Foto: S. Rybok

Katowice w imieniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii biorą udział w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. Wniosek będzie wyjątkowy, bowiem ten prestiżowy tytuł ma szansę otrzymać de facto 41 miast i gmin wchodzących w skład GZM.

– Chcemy, by kandydatura Katowic i Metropolii o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 była czymś wyjątkowym i zauważalnym na arenie międzynarodowej. Dlatego działamy od wielu tygodni, by wypracować podstawy naszego programu wspólnie z mieszkańcami, tak by nasza kandydatura miała wyraźny charakter społeczny, odpowiadający na potrzeby mieszkańców, ale i wyzwania stojące przed regionem. Zachęcam, by włączyć się w konsultacje, a także prace nad przygotowaniem aplikacji  – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i przypomina, że Katowice mają doświadczenie w przygotowaniu aplikacji. – Mimo że nie udało się zdobyć tytułu ESK w 2016 roku, to miasto mocno się zmieniło. Powstały nowe projekty, katowiczanie mocniej zaczęli się angażować w życie miasta. To olbrzymie wsparcie mieszkańców stało się siłą napędową zmian w Katowicach. Dziś mamy o wiele więcej atutów niż 10 lat temu. Natomiast złożenie aplikacji w ramach GZM daje nam jeszcze większą szansę wywalczenia tytułu, bo będziemy korzystać z potencjału życia kulturalnego wszystkich miast i gmin tworzących metropolię – zarówno tych ze Śląska, jak i Zagłębia. A dorobek kulturalny miast tworzących GZM jest bez wątpienia zauważalny na mapie całej Europy. Dlatego warto wykorzystać potencjał wszystkich naszych gmin i potraktować aplikację jako jednocześnie szansę dla nas wszystkich – dodaje prezydent.

Aby wykorzystać potencjał całego środowiska kulturalnego Metropolii, od kwietnia w pięciu podregionach trwają konsultacje, w których biorą udział artyści, aktywiści, przedstawiciele instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

W lipcu rozpoczynają się szeroko zakrojone badania reprezentacyjnej próby mieszkańców Metropolii. Przedmiotem zainteresowania będą sposoby zaspokajania przez nich potrzeb kulturalnych, formy uczestnictwa w kulturze i powody to uczestnictwo utrudniające. Badacze dotrą do reprezentatywnych grup mieszkańców każdej z 41 miast i gmin GZM, a zdobyte dane pozwolą lepiej odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców we wniosku konkursowym.

Teraz każdy może dołożyć swój wkład w powstanie wniosku konkursowego

Do 20 lipca biuro ESK działające przy instytucji kultury Katowice Miasto Ogrodów czeka na propozycje projektów, które mogłyby stać się częścią programu kandydatury.

– Europejska Stolica Kultury ma w pierwszej kolejności służyć mieszkańcom Metropolii, dlatego jej program tworzymy wraz z nimi. Naszą ambicją jest obalenie stereotypu, że kultura to zjawisko elitarne, tylko dla wybranych, dlatego chcemy zaproponować program atrakcyjny i czytelny dla jak największej grupy odbiorców. Liczymy, że nam w tym pomogą – mówi Piotr Zaczkowski, dyrektor instytucji Katowice Miasto Ogrodów.

Jakiego rodzaju propozycje są oczekiwane? Twórcy wniosku nie chcą krępować kreatywności projektodawców, dlatego czekają zarówno na propozycje wydarzeń artystycznych, jak i projektów społeczno-kulturalnych. Sugerują jednak kilka kryteriów, które warto, aby projekt choć częściowo spełniał. Dlatego szczególnie cenne będą propozycje, które będą miały charakter metropolitalny (a więc wykraczały zasięgiem poza jedno miasto), łączyły lokalnych twórców z artystami europejskimi, angażowały różne grupy społeczne (w tym zagrożone wykluczeniem) lub odpowiadały na potrzeby i problemy wspólne dla nas, jak i całej Europy (a więc o wymiarze europejskim).

Propozycje można wysyłać za pomocą specjalnego formularza na stronie http://katowicegzm2029.eu/zglos-swoj-pomysl/ lub podczas otwartych konsultacji w biurze ESK na placu Sejmu Śląskiego (budynek Miasta Ogrodów).

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Foto: K. Kalkowski