Dobre i ciekawe życie

2 lutego 2015

Już po raz piąty seniorzy oraz wszyscy, dla których zdrowie jest wartością nadrzędną spotkali się na konferencji edukacyjno-informacyjnej – tym razem pod hasłem „Gdzie mieszka Zdrowie”. Impreza wpisała się w ogólnopolski program „Universytet Integracyjny”.

Współorganizatorami były: Stowarzyszenie Zdrowia i Rozwoju oraz Miejski Dom Kultury „Batory” w Chorzowie. A cel to: prezentacja metod wspierających kulturę, pogłębiających wiedzę, budzących świadome podejście do siebie, pracę z ciałem i umysłem, a przez to budowanie zdrowej postawy życiowej. Zaprezentowanie osobom dorosłym , a w tym grupom seniorów, że rozwój i świadoma realizacja siebie buduje dobre, ciekawe życie.

Uczestnicy mieli możliwość poznania i wysłuchania pasjonatów, a zarazem profesjonalistów, którzy charytatywnie propagowali wiedzę z zakresu kultury, rozwoju osobistego i zdrowego świadomego życia. W programie znalazły się 3 wykłady z mini warsztatami (pokazami): Asertywni & Zdrowi – Sztuka Asertywności I…DO, Na 1000 sposobów odpręż swój kręgosłup oraz Kreacja i Terapia Głosu – Healing Voice. Patronat honorowy nad V Konferencją „Gdzie mieszka Zdrowie” objęli Prezydent Miasta Chorzów Andrzej Kotala oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury Adam Pastuch. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Goniec Górnośląski.

Tekst i foto: SZiR