Ćwiczenia na wszelki wypadek

13 października 2015

 W dniach od 13 do 15 października w godzinach od 6.00 do 19.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 15/II.

 

Elementami przedsięwzięcia są epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE – stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W trakcie trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania będą emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku.

Podczas dwóch pierwszych dni ćwiczenia w godz. od 8.00 do 16.00 odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. Ćwiczenie ma usprawnić sposób informowania mieszkańców.

Alarm ogłasza się poprzez emitowanie trzyminutowego dźwięku modulowanego, a odwołuje się go emitując trzyminutowy dźwięk ciągły.

Komunikat: UM Świetochłowice