Coraz bliżej końca prac na węźle DK 86/81

28 października 2021

Budowa jednego z najważniejszych węzłów drogowych w naszym kraju wchodzi w decydującą fazę.

Wykonano już 75 procent wszystkich prac! Inwestycja to nowe, rozbudowane odcinki Drogi Krajowej nr 86 i Drogi Krajowej nr 81, a także sześć nowych wiaduktów, dwa podziemne przejścia dla pieszych oraz dziewięć bezkolizyjnych łącznic. Piątą z łącznic kierowcy pojadą już w listopadzie.

– Od początku wiadomo było, że realizacja tej inwestycji będzie stanowiła ogromne wyzwanie inżynieryjne, ale też logistyczne. Szacuje się, że dziennie przejeżdża tędy nawet 60 tysięcy samochodów. Dodatkowo w rejonie prac działa kolej. Wszystko to sprawia, że realizacja inwestycji z zachowaniem drożności przejazdu przez przebudowywany węzeł stanowi ogromne wyzwanie dla wykonawcy robót ale też dla kierowców – mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa. – Jestem przekonany, że zakończenie inwestycji pozwoli na udrożnienie kolejnego „wąskiego gardła” w układzie komunikacyjnym miasta, ale przede wszystkim, dzięki bezkolizyjnym rozjazdom, znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg – dodaje prezydent.

Oprócz nowego układu drogowego zakres prac obejmuje konieczną przebudowę wszystkich sieci uzbrojenia podziemnego. Jak dotąd generalny wykonawca, czyli sopocka firma NDI, przebudowała już sieci gazowe o łącznej długości 2,7 kilometra, a także sieci wodociągowe, ciepłownicze oraz linię wysokiego napięcia na odcinku kolidującym z inwestycją o długości ponad jednego kilometra. Dodatkowo przebudowano kolidujące sieci kablowe elektroenergetyczne oraz sieci teletechniczne należące do wielu podmiotów.

 

Magistrala dla 6 miast

– Co ciekawe, musieliśmy również przebudować sieci, które należą do kopalni węgla kamiennego „Murcki-Staszic”: kanał wód dołowych, zapewniający odwodnienie kopalni, kanalizację ogólnospławną, rurociąg wody technologicznej oraz rurociąg sprężonego powietrza – wylicza Adam Owsiany, dyrektor projektu NDI. – Największym wyzwaniem w ramach inwestycji drogowo-mostowej, była przebudowa magistrali wodociągowej, która zasila sześć miast aglomeracji górnośląskiej. Zrealizowany odcinek ma średnicę 1,2 metra i długość ponad 1300 metrów – dodaje.

Magistrala otrzymała nowy rurociąg oraz 10 komór rewizyjnych. Odcinki, na których przebiega, zlokalizowane pod liniami kolejowymi i układem drogowym, zostały wykonane metodą mikrotunelingu w rurach osłonowych.

 

DK 81 już gotowa

Postęp prac można dostrzec już gołym okiem, a kierowcy na co dzień korzystają z nowej, oddanej już do użytku infrastruktury. Przypomnijmy, dotąd Droga Krajowa 86 miała przekrój dwujezdniowy. Obecnie wykonywany fragment (o długości 2,5 kilometra) ma dwie nowe jezdnie główne oraz dwie jezdnie zbierająco-rozprowadzające, które zapewniają połączenie z bezkolizyjnymi łącznicami, obsługującymi zarówno ruch tranzytowy, jak i ruch lokalny.

–  W pierwszym etapie wykonaliśmy dwie nowe jezdnie zachodnie, które już zostały oddane do ruchu. Obecnie realizujemy budowę obu jezdni wschodnich, z wiaduktami, które znajdują się w ich ciągu – tłumaczy dyrektor projektu NDI. – Droga Krajowa 81 została już przez nas przebudowana na długości 1100 w przekroju dwujezdniowym dwupasmowym.

 

Piąta łącznica lada dzień

Ale jedna z najważniejszych katowickich inwestycji drogowych ostatnich lat to nie tylko budowa dróg. Aby wybudować projektowane wiadukty, wcześniej należało wzmocnić podłoże pod każdą z projektowanych podpór mostowych. Wykorzystano w tym celu innowacyjną technologię wzmocnienia podłoża panelami gruntobetonowymi „trench-mix”. Wykonano panele do głębokości 9 metrów. Zaprojektowano też i wykonano ponad 1000 kolumn DSM, które sięgają głębokości 14 metrów.

Powstają też dwa podziemne przejścia dla pieszych. Właśnie realizowane są roboty żelbetowe i budowa odwodnienia. Zarówno po stronie wschodniej, jak i zachodniej DK86 powstaną schody i rampy, które zostaną zadaszone. W planie jest także dziewięć bezkolizyjnych łącznic. Już w listopadzie kierowcy będą mogli pojechać piątą, oddaną do użytku łącznicą. Poprowadzi ona ruch od strony centrum Katowic i Sosnowca w kierunku Skoczowa i Wisły.

Trwa też przebudowa skrzyżowania ulic: Kolistej, Karolinki i 73. Pułku Piechoty. – W październiku rozpoczęliśmy kolejny etap przebudowy ul. 73. Pułku Piechoty i ul. Kolistej, w ramach którego zostanie wybudowana nowa kanalizacja deszczowa, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne. Następnie wykonamy nową konstrukcję drogową wraz z chodnikami. Tam prace prowadzone są „połówkowo”, z utrzymaniem przejezdności w jednym kierunku – mówi Adam Owsiany z NDI. – Wykonaliśmy również roboty zabezpieczające głęboki wykop w ściankach szczelnych wraz z robotami ziemnymi pod projektowany podziemny zbiornik retencyjny, odbierający wody opadowe z kanalizacji deszczowej.

W najbliższych tygodniach zaplanowano montaż całego zbiornika zaprojektowanego z rur średnicy 3,6m, ułożonych w dwóch rzędach o łącznej długości 86 metrów i pojemności 590 metrów sześciennych. Będzie to zbiornik w całości podziemny.

Wszystkie prace na węźle DK86/DK81 zakończą się do połowy przyszłego roku. Koszt inwestycji to około 308 miliona złotych, z czego 244 milionów dofinansowania uzyskano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice