Centralny Ośrodek Sportów Lodowych w Katowicach?

9 października 2023

Tak! Podpisano list intencyjny w tej sprawie.

A podpisali:  wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba i Witold Roman, dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu (COS). Nawiązując do wieloletniej historii związanej ze sportami lodowymi na Górnym Śląsku, a także sportowych tradycji regionu, strony podpisując list intencyjny, wspólnie deklarują chęć utworzenia Centralnego Ośrodka Sportów Lodowych w Katowicach.

– Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Sportów Lodowych w Katowicach to inicjatywa bardzo wartościowa, wpisująca się w rozwój naszego miasta oraz rozwój sportu na Śląsku i w Polsce. Katowice mają bardzo bogate tradycje sportowe. Wystarczy przypomnieć 8 mistrzostw Polski hokeistów GKS-u Katowice, w tym dwa ostatnie wywalczone w ostatnich sezonach. Jestem przekonany, że powstanie w Katowicach Centralnego Ośrodka Sportów Lodowych wpłynie na podnoszenie poziomu szkolenia i będzie stanowiło przyczynek do zwiększenia liczby osób uprawiających sport – mówi Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic.

Powstanie Ośrodka ma stanowić najlepszą drogę popularyzacji i rozwoju sportów lodowych na Górnym Śląsku. W liście intencyjnym możemy przeczytać:

„Wyrażamy szczerą nadzieję, że potencjał regionu przyniesie także rozpowszechnienie sportów lodowych w szerszej perspektywie na terenie całej Polski, co w przyszłości może zaowocować sukcesami międzynarodowymi, szczególnie na arenach walk o najwyższe laury podczas zimowych igrzysk olimpijskich.”

W ramach listu intencyjnego strony zadeklarowały pełną współpracę przy tworzeniu Centralnego Ośrodka Sportów Lodowych – w szczególności szeroko rozumiane wsparcie merytoryczne, techniczne oraz koordynację uzgodnień z zainteresowanymi Polskimi Związkami Sportowymi.

– Nie ma lepszego miejsca do powstania Centralnego Ośrodka Sportów Lodowych, który będzie stanowił uzupełnienie oferty COS, niż Katowice. To miejsce z tradycjami w sportach lodowych, a tworzenie infrastruktury powinno wynikać ze środowiska znajdującego się na danym terenie. Mocne środowisko hokejowe będzie gwarantowało odpowiedni rozwój. Jednak to będzie miejsce nie tylko dla hokeistów, ale również łyżwiarzy figurowych, short trackowców  oraz curlingu – mówi Witold Roman, dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu.

Centralny Ośrodek Sportu jest podmiotem wyspecjalizowanym w szkoleniu sportowym kadry olimpijskiej i narodowej, zarówno seniorów, jak i juniorów. Posiada siedem Ośrodków Przygotowań Olimpijskich: w Spale, Władysławowie, Giżycku, Wałczu, Szczyrku, Zakopanem i Dusznikach-Zdroju.

Podstawowym zadaniem COS jest zapewnienie warunków dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty zajmujące się kulturą fizyczną, w tym przede wszystkim do tworzenia warunków odpowiednich dla przygotowywania kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich, mistrzostwach Europy oraz mistrzostwach świata.

COS jest instytucją gospodarki budżetowej podlegającą Ministerstwu Sportu i Turystyki.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Foto: Kamil Kalkowski