By odór znikł z Grodu Siemiona

13 czerwca 2018
Minister Ochrony Środowiska Henryk Kowalczyk mówi tak ustawie antyodorowej. Prace przybierają tempa.

 

Petycja mieszkańców Siemianowic Śląskich oraz innych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, postulująca przyśpieszenie prac nad tzw. ustawą antyodorową, została przekazana przez prezydenta Siemianowic Śląskich Rafała Piecha na ręce Ministra Środowiska, wraz z podpisami ponad siedmiu tysięcy mieszkańców.

Prezydent Piech w imieniu własnym oraz innych włodarzy miast i gmin całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przekazał także listę z propozycjami konkretnych rozwiązań, które mogłyby się znaleźć w nowym prawie, dotyczącym ochrony środowiska. Wiele spośród tych rozwiązań pokrywa się z już wprowadzonymi przez resort środowiska zmianami, a kluczowy dla mieszkańców Siemianowic Śląskich zapis, dotyczący możliwości prowadzenia segregacji odpadów wyłącznie w budynkach zamkniętych, został zaaprobowany przez Ministra Środowiska i – zgodnie z jego zapewnieniem – zostanie włączony do przygotowywanego przez ministerstwo projektu odnośnej ustawy.