Bezpieczni strażacy

25 września 2023

Tylko z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach…

A na pewno bardziej bezpieczni, niż bez jego wsparcia. Bo to właśnie dziś 25 września startuje drugi nabór wniosków w programie „Bezpieczny Strażak”. Co przyniosła pierwsza edycja? Udane zakupy! – 2 mln 600 tys. złotych dofinansowania przekazanego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa śląskiego, 100 jednostek uzyskało wsparcie – mówił w trakcie prezentacji zakupionego sprzętu w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach – Jednostce Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 prezes Funduszu Tomasz Bednarek. – Ogłaszamy drugą edycję naboru wniosków, kolejne 2 mln złotych przeznaczamy na program. W stosunku do edycji pierwszej wsłuchujemy się też w głosy, potrzeby strażaków ochotników i na ile to możliwe oczywiście prośby te, wnioski rozpatrujemy. W drugiej edycji program zostaje rozszerzony o chociażby narzędzia hydrauliczne ich koszt jest bardzo wysoki. Sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych. – wyjaśnia Tomasz Bednarek.

Jaki jeszcze sprzęt? – To ten sprzęt wystawiony tutaj za nami, jego część, bo 34 quady ratownicze, łodzie ratunkowe, kilkadziesiąt przyczep potrzebnych do przewożenia sprzętu, kamery termowizyjne, narzędzia pneumatyczne. Dodatkowo rozszerzamy „asortyment” związany z profilaktyką zdrowotną, rakową i wprowadzamy do programu możliwość finansowania zakupu specjalistycznych pralnic dla strażaków ochotników, aby po swoich akcjach ratowniczych, kiedy pełnią służbę w trudnych sytuacjach, w których maja do czynienia z niebezpiecznymi, trującymi substancjami, aby swoje mundury bojowe mogli potem wyprać – tłumaczy Tomasz Bednarek.

– Przede wszystkim rozmawiamy z naszymi druhami – mówi Nadbrygadier Jacek Kleszczewski Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. – Sprawdzamy nie tylko oczekiwania, ale też realne potrzeby. Są braki i o tym, by je uzupełnić, myślimy z dużym wyprzedzeniem. Zakupione quady będą dużym ułatwieniem, bo pozwolą dotrzeć w miejsca trudno dostępne dla dużych samochodów, czy na przykład sytuacji poszukiwaniu osób zaginionych. Warto podkreślić, że to właśnie strażacy ochotnicy bardzo często docierają szybciej i częściej do miejsc, do których wolniej przyjeżdża Państwowa Straż Pożarna. – Na tym polega ten system ratowniczo-gaśniczy. To wzór i przykład nie tylko dla Europy, ale i świata. Trzonem jest PSP, natomiast wspomagającą, równorzędną OSP. To jest bardzo racjonalne podejście, bo jednostki OSP są w najbliższym swoim otoczeniu, znają teren i są niezwłocznie na miejscu zdarzenia, zanim dojedzie Państwowa Straż Pożarna. Chcemy by czuli się bezpiecznie sprzętowo, ale też dzięki szkoleniom, które powodują, że nasi druhowie są bardzo profesjonalni – podkreśla Nadbrygadier Jacek Kleszczewski.

Program Bezpieczny strażak skierowany jest do funkcjonariuszy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego. Maksymalnie można pozyskać 150 tysięcy złotych na jeden projekt i minimalna wartość takiego zadania to 25 tysięcy złotych. Fundusz dofinansowywuje 80 % zadania. Nabór trwa miesiąc od dziś!

Hanna Grabowska-Macioszek