Arteterapia na Śląskim

17 listopada 2015

Trzy katowickie uczelnie: Uniwersytet Śląski, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego i Akademia Sztuk Pięknych podpisały porozumienie w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na interdyscyplinarnym kierunku arteterapia.

 

 

Kierunek arteterapia przeznaczony jest dla kandydatów o szczególnych uzdolnieniach estetycznych (ale niekoniecznie legitymizujących się wykształceniem artystycznym), którzy chcą uzyskać interdyscyplinarne wykształcenie artystyczne oraz humanistyczno-społeczne i jednocześnie posługiwać się profesjonalnym językiem sztuki w szeroko pojętej terapii i wsparciu rozwoju. Łączyć będzie w sobie efekty kształcenia z zakresu czterech obszarów: nauk o sztuce (sztuk muzycznych i sztuk plastycznych) oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Z założenia arteterapia jest ofertą elitarną, stąd nabór na pierwszy rok obejmować będzie sprawdzian z zakresu uzdolnień muzycznych i plastycznych oraz oceny na świadectwie maturalnym. Studenci odbywać będą zajęcia na trzech uczelniach:

  • Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego (tę część zajęć koordynować będzie Zakład Muzykoterapii),
  • Akademii Sztuk Pięknych (Wydział Artystyczny),
  • Uniwersytecie Śląskim (Wydział Pedagogiki i Psychologii).

Administratorem kierunku będzie UŚ. Absolwent otrzyma dyplom licencjata arteterapii sygnowany przez powyższe uczelnie.

W ofercie kierunku znajdą się zajęcia z zakresu m.in. rysunku i malarstwa, rzeźby, fotografii i nowych mediów, gry na instrumencie, emisji głosu, rytmiki, wizualizacji kinestetycznej, muzykoterapii, pedagogiki specjalnej, biblioterapii, teatroterapii. Studenci uzyskają szansę na wszechstronny rozwój, zwłaszcza w sferze kreatywności i ekspresji artystycznej.

materiały prasowe: Uniwersytet Śląski