„Archiwum Tarnopolskie rodziny Blicharskich” 

9 września 2016

Od 12 września do 16 października 2016 r. w Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach „Przystanek Historia” im. Henryka Sławika, przy ul. Św. Jana 10, będzie prezentowana wystawa „Archiwum Tarnopolskie rodziny Blicharskich”.

 

 

29 września 2016 r., o godz. 17.00, w Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach „Przystanek Historia” im. Henryka Sławika, przy ul. Św. Jana 10, odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Czwartek z historią”. Gośćmi będą: Maciej Wojciechowski, autor wystawy „Archiwum Tarnopolskie rodziny Blicharskich” oraz córka Czesława Blicharskiego – Bożena Blicharska.

 

blicharski-malyWystawa Archiwum Tarnopolskie rodziny Blicharskich

Wystawa prezentuje fotografie, dokumenty, relacje i inne ciekawe materiały poświęcone historii Tarnopola, zgromadzone przez Czesława Blicharskiego i jego rodzinę. Kolekcja Blicharskich to ponad 30 metrów bieżących archiwaliów, wśród których znalazły się m.in. unikatowe fotografie z XIX i XX wieku, opracowania dotyczące przedwojennego harcerstwa oraz wspomnienia tarnopolan, których wojna zmusiła do opuszczenia małej ojczyzny.

„Dla mnie Tarnopol to był nie świat, ale wszechświat. Dopiero po tym, jak człowiek został wyrwany z tego miasta, rzucony w wir zdarzeń, to miasto nabierało jeszcze większego, symbolicznego znaczenia” mówił autor kolekcji.

Czesław Blicharski urodził się w Tarnopolu w 1918 r. W 1936 r. rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, przerwane w 1939 r. wybuchem wojny. Podczas próby przedostania się na Węgry został aresztowany przez NKWD, oskarżony o szpiegostwo i skazany na 5 lat łagru. Zwolniony w 1941 r. na mocy układu Sikorski–Majski, przedostał się do Anglii i rozpoczął szkolenie lotnicze. Latem 1943 r. został skierowany do Kanady na kurs bombardierów, który ukończył ze stopniem sierżanta Royal Air Force. Po powrocie do Anglii otrzymał przydział do 300 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej” w Faldingworth. Uczestniczył w lotach na bombardowanie oraz w transportowaniu w transportach oswobodzonych jeńców z Belgii i zaopatrywaniu w żywność Holendrów z Rotterdamu i Goudy.

Po wojnie dokończył studia prawnicze na Oksfordzie i wyjechał do Ameryki Południowej. Do Polski powrócił dopiero w styczniu 1956 r., osiedlił się w Zabrzu. Po przejściu w 1978 r. na wcześniejszą emeryturę poświęcił się idei uwieczniania pamięci o rodzinnym Tarnopolu. Prowadził badania w Bibliotece Jagiellońskiej i licznych archiwach, nawiązywał kontakty z przedwojennymi tarnopolanami, zbierając po całej Polsce relacje. Jego długoletnia praca zaowocowała wydaniem dziesięciu książek (seria „Miscellanea tarnopolskie”). Współpracował także z Ośrodkiem „KARTA” przy redagowaniu indeksu obywateli polskich represjonowanych w ZSRR.W 2002 r. całe swoje archiwum przekazał do Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz tytułem Kustosza Pamięci Narodowej.

Zapraszamy na wystawę od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00.

IPN Katowice