450 milionów dla Katowic

10 kwietnia 2017

W Katowicach szykują się nowe inwestycje drogowe. Potężne dofinansowanie dla inwestycji drogowych znacząco podniesie komfort życia nie tylko mieszkańców Katowic, ale całego regionu.

 

P1060093

 

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło w drugiej połowie marca listę inwestycji drogowych, które otrzymały środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wśród wymienionych projektów znalazły się aż dwie katowickie inwestycje drogowe, obejmujące przebudowę drogi DK 81 na dwóch fragmentach. Zostały one zaprezentowane podczas wspólnej konferencji prasowej prezydenta Katowic Marcina Krupy, oraz wicewojewody śląskiego Mariusza Trepki.

 

– Mamy bardzo dobrą wiadomość dla zmotoryzowanych mieszkańców naszego województwa. W Warszawie na konferencji prasowej w Ministerstwie Rozwoju, z udziałem Jarosława Wieczorka, wojewody śląskiego, ogłoszono, że dwa śląskie miasta, czyli Katowice i Bielsko – Biała, otrzymają dofinansowanie unijne na realizację ważnych inwestycji drogowych – mówił Mariusz Trepka, wicewojewoda śląski i dodał, że Bielsko-Biała pozyskała 126 mln zł, a dofinansowanie dwóch projektów katowickich wyniesie łącznie aż 450 mln zł (czyli 85 procent ich wartości).

– Jestem wdzięczny, że wicepremier Mateusz Morawiecki wraz z całym zespołem, w tym z ministrem Witoldem Słowikiem, wzięli pod uwagę nasz głos w tej sprawie i podjęli decyzję o przyznaniu tak dużych środków. To dla nas informacja podwójnie ważna – gdyż jesteśmy w przededniu utworzenia 2-milionowej metropolii śląskiej – i to właśnie Katowicom przypadła szczególna rola w tym procesie – powiedział prezydent Marcin Krupa.

W opinii specjalistów wymienione inwestycje, których wartość przekracza ponad pół miliarda złotych są ważnym krokiem w udoskonalaniu transportu w Katowicach, ale też całej aglomeracji. Ich realizacja znacząco podniesie komfort życia mieszkańców całego regionu, niesie ze sobą szereg korzyści i ułatwień. – Chcemy osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, oddzielimy ruch wewnętrzny od tranzytowego, a po drugie upłynnimy ruch w dwóch wąskich gardłach komunikacyjnych Katowic, z których jedno jest zlokalizowane na skrzyżowaniu autostrady A4 i DK 86 – a więc węźle o największym natężeniu ruchu samochodowego w Polsce. Płynny ruch pojazdów jest bardziej przyjazny środowisku, bo pozwala ograniczyć emisję spalin oraz hałas, a także pozwala zaoszczędzić czas kierowców – dodaje Marcin Krupa.

Realizacja dwóch katowickich projektów zwiększa także dostępność komunikacyjną nie tylko dla mieszkańców Katowic i regionu, ale też obszarów położonych przy dalszych odcinkach dróg DK81 i DK86. O zyskach można więc rozmawiać w perspektywie ekonomicznej, jak i społecznej. Natomiast w kontekście powstania metropolii śląskiej można też mówić o czynniku mocno podnoszącym konkurencyjność całego regionu. Inwestycje drogowe na DK81 wpisują się w systemowe myślenie o zrównoważonym transporcie w Katowicach – który oznacza udogodnienia dla transportu indywidualnego, ale także komunikacji publicznej, pieszych i rowerzystów. Prezydent przypomniał, że w tym roku w Katowicach rusza budowa m.in. trzech centrów przesiadkowych Park and Ride, z dofinansowaniem unijnym na poziomie 120 mln zł.

ETAP I

Etap I orientacja

 

Pierwszym z opisywanych projektów jest rozbudowa i przebudowa dwóch odcinków dróg krajowych nr 81 (ul. 73 Pułku Piechoty) i 86 (ul. Pszczyńska) o łącznej długości 3,62 km, stanowiących dojazd do autostrady A4. Realizacja projektu potrwa w latach 2017-2020 i kosztować będzie 400 mln zł z czego dofinansowanie unijne wyniesie 338,2 mln zł (tj. 85% kosztów kwalifikowanych projektu). – Celem inwestycji jest zapewnienie maksymalnie możliwego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu przy maksymalnym poziomie przepustowości. Projekt przewiduje budowę nowego dwupoziomowego węzła ulicy Pszczyńskiej z ul. 73 Pułku Piechoty w powiązaniu z węzłem autostradowym „Murckowska”, rozbudowę istniejących odcinków ul. Pszczyńskiej o dodatkowe jezdnie serwisowe, ul. 73 Pułku Piechoty oraz istniejącego węzła drogowego ulicy Pszczyńskiej z ulicami Kolistą i Karolinki. Inwestycja spowoduje nie tylko oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego, ale sprzyjać też będzie poprawie warunków dla ruchu autobusowego, rowerzystów oraz pieszych, w tym osób niepełnosprawnych – mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta w Katowicach.

 

Druga inwestycja dotyczy katowickiej dzielnicy Piotrowice i obejmuje rozbudowę odcinka DK 81 (ul. Kościuszki) o długości 1,44 km do przekroju o dwóch jezdniach wraz z budową dwupoziomowego węzła drogowego bezkolizyjnego typu „Karo”, charakteryzującego się najmniejszą tzw. zajętością terenu. Ruch lokalny poprowadzony będzie w istniejącym poziomie jezdni ul. Armii Krajowej, natomiast ruch tranzytowy w ciągu ulicy Kościuszki przebiegać będzie pod ulicą Armii Krajowej. Na skrzyżowaniu łącznic węzła z ulicą Armii Krajowej zastosowane zostanie rondo dwupasmowe tzw. „turbinowe”, umożliwiające poprzez DK 86 dojazd do autostrady A4.

– Rondo turbinowe to specyficzny rodzaj ronda o dwóch pasach ruchu na obwiedni, na którym potoki ruchu na pasie wewnętrznym i zewnętrznym nie przecinają się. Pojazdy poruszające się po rondzie turbinowym są w naturalny sposób kierowane bezkolizyjnie do odpowiedniego wylotu ronda, co przez całkowite wyeliminowanie przeplatania strumieni ruchu zmniejsza ryzyko kolizji. Ma to sprzyjać bezpieczeństwu kierowców – zwraca uwagę Bogusław Lowak.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2019 i kosztować będzie 132,8 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 111,4 mln zł.

A więcej na temat drugiej inwestycji w kwietniowym wydaniu Gońca Górnośląskiego

 

Wymienione powyżej inwestycje zostaną dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, IV osi priorytetowej – Infrastruktura drogowa dla miast (Działania 4.2 – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego).