20. edycja programu „Mieszkanie za remont” w Katowicach

8 maja 2023

Rusza 20. edycja programu „Mieszkanie za remont”, który umożliwia wynajęcie mieszkania od miasta na dogodnych warunkach w zamian za przeprowadzenie remontu. W poprzednich 19. edycjach programu ponad pół tysiąca lokali znalazło swoich najemców. W tej edycji dostępna jest lista 43 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę.

– Szeroka oferta mieszkaniowa to jeden z naszych priorytetów. Nie każdy ma możliwość zakupu mieszkania lub spełnia wymogi, by starać się o mieszkanie komunalne. Dlatego stworzyliśmy program „Mieszkanie za remont”. Program powstał z myślą o osobach, które marzą o własnym lokum, ale nie stać ich na kredyt. Co ważne mieszkania usytuowane w budynkach stanowiących własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta, po co najmniej pięciu latach zamieszkiwania, można wykupić na preferencyjnych warunkach. Do tej pory w ten sposób 535  mieszkań znalazło swoich najemców, a w każdej z edycji liczba aplikujących była wielokrotnie wyższa, niż dostępnych mieszkań – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Program „Mieszkanie za remont” przyciąga także mieszkańców miast ościennych. Zdarzają się przypadki, gdy osoby spoza Katowic wynajmując mieszkanie za remont meldują się w Katowicach i odprowadzają podatki w naszym mieście, co z kolei sprawia, że zwiększa się pula środków, które możemy przeznaczyć np. na budowę dróg, chodników czy nasadzenia zieleni – dodaje prezydent.

Jakie mieszkania do wyboru? Jak aplikować o najem lokalu?

Lokale dostępne w 20. edycji „Mieszkania za remont” znajdują się przede wszystkim w Śródmieściu (m.in. ul. 3-go Maja, al. Korfantego, ul. Mickiewicza, ul. Mariacka, ul. Mielęckiego), Szopienicach-Burowcu (ul. Przelotowa, ul. Wiosny Ludów), Koszutce (ul. Grażyńskiego) czy Ligocie-Panewnikach (ul. Piotrowicka).

– W tej edycji programu oferujemy do wynajmu 43 mieszkania o powierzchni od 20 m2 do ponad 70 m2, o zróżnicowanym zakresie prac remontowych do wykonania. Stawka czynszu za 1 m2 ustalona na preferencyjnym poziomie, waha się od 3,51 zł do 7,47 zł w zależności od takich atrybutów jak m.in. lokalizacja czy standard mieszkania. Co istotne, przyszły najemca otrzymuje ulgę w postaci zwolnienia z obowiązku płatności czynszu na czas trwania remontu, jak i wpłaty kaucji mieszkaniowej – mówi Katarzyna Betka, zastępca naczelnika wydziału budynków i dróg.

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont należy spełnić następujące warunki. Po pierwsze – należy spełnić kryterium dochodowe. Przykładowo – dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 2382,66 do 6353,76 , a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi mieścić się w przedziale od 1588,44 do 4129,94 zł. Drugim warunkiem jest brak zaległości z tytułu: najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego. – Tworząc punktację pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną wielkość powierzchni mieszkalnej w lokalach zajmowanych przez rodziny lub „singli”, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci i  samotnego ich wychowywania czy też legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności. Tym samym oprócz wymaganego kryterium dochodowego, brana jest pod uwagę również sytuacja mieszkaniowa, rodzinna czy zdrowotna osób ubiegających się o lokal w tym trybie, która ma odzwierciedlenie w ramach rozpatrywania wniosków i wpływa finalnie na liczbę uzyskanych punktów – podkreśla naczelnik Betka.

Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w Katowicach od 8.05.2023 r. do 19.05.2023 r. w godzinach pracy OEB. W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy w terminie 22-31.05.2023 r. złożyć w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, I piętro, stanowisko 20, 21) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać na wyżej wymienionych stanowiskach Wydziału Budynków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice lub pod nr tel. 32/25-93-634, 32/25-93-204, 32/25-93-949, 32/25-93-288, 32/25-93-194, 32/25-93-351. Lista lokali w ramach programu oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice, pod adresem: http://bitly.pl/3zMOg

Foto: M. Malina

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej UM Katowice