10 dni…

8 czerwca 2021

Dokładnie tyle czasu pozostało do rudzkiej „Ankiety”.

Odliczanie zatem czas zacząć, a odlicza z nami i zaprasza do udziału w niej dyrektor Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty Katarzyna Furmaniuk. – Celem projektu „Śląski na fali” jest działanie wspomagające nawiązanie dialogu ze społecznością lokalną oraz promocją kultury śląskiej w regionie i całym kraju. Projekt zakłada produkcję słuchowiska, bazującego na tekście jednoaktówki pisanej po śląsku. Stanowi to okazję do promocji naszej gwary oraz poruszenia tematów związanych z antagonizmami regionalnymi. Skłania również do refleksji i może być przyczynkiem do dialogu w śląskich rodzinach, a także edukuje młodzież w zakresie „slonskij godki”.  Warto podkreślać, że Górny Śląsk to region niezwykle bogaty kulturowo, ale mający burzliwe dzieje. Jest zamieszkiwany przez dumną ze swojej tożsamości społeczność, która jednak ma świadomość, że coraz to młodsze pokolenie nie potrafi już posługiwać się śląską mową i zatraca się powoli coś bardzo cennego, a stanowiącego dużą wartość. Dla osób spoza regionu gwara odbierana jest dwojako, czasem w sposób negatywny, a czasem jako ciekawostka. Czas pandemii z kolei pokazał, że do łask wróciły słuchowiska, dzięki którym możemy pokusić się o edukację młodego pokolenia za pomocą tego dostępnego kanału, a także z uwagi na jego szeroki zasięg, promować śląski język w całej Polsce. Do współpracy zaprosiliśmy grupę aktorów chętnie angażujących się we wszelkie działania artystyczne promujące nasze regionalne tradycje, z którymi mieliśmy okazję pracować już podczas realizacji premiery śląskiej komedii muzycznej „Gita Story”. Słuchowisko to także rodzaj spektaklu i to niezwykle ciekawy, pozostawiający duże pole dla wyobraźni widza. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy realizować ten projekt w partnerstwie z Fundacją PZU, zwłaszcza, że działanie to wpisuje się idealnie w naszą działalność i plany przekształcenia MCK w Śląski Teatr Impresaryjny.

Hanna Grabowska-Macioszek