Wyrzucą je z centrum miasta

25 listopada 2020

Uporządkujmy wiedzę o odpadach wielkogabarytowych i wyrzućmy je z centrum Katowic. Rusza akcja informacyjno-edukacyjna MPGK.

Odpady wielkogabarytowe to wielki problem, szczególnie w centrum Katowic – przyznają zgodnie mieszkańcy, przedstawiciele miasta i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Tymczasem zbliża się czas szaleństwa zakupowego i remontowego. Przed nami Black Friday i Cyber Monday, a następnie okres przedświąteczny. W tym czasie zawsze rośnie ilość wyrzucanych przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych. Dlatego już teraz MPGK rozpoczyna akcję informacyjno-edukacyjną „Uporządkuj wiedzę o odpadach wielkogabarytowych”.

Duże odpady wyrzucane w niewłaściwych miejscach i terminach są szczególnie widoczne w Śródmieściu.  Pracownicy MPGK podkreślają, że wielkie gabaryty wystawiane są często niezgodnie z harmonogramem i nie tam, gdzie powinny się znaleźć. Dojazd do śmieci porzucanych w wąskich uliczkach centrum nierzadko utrudniają także źle zaparkowane samochody. Aby zapobiec tym sytuacjom, przedsiębiorstwo uruchomiło kolejne brygady na drugiej zmianie. Także po południu zajmują się one tą kategorią odpadów, ponawiając wyjazdy w problemowe miejsca, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Przedstawiciele MPGK przyznają jednak, że sytuację trudno będzie trwale zmienić, bez zmiany postaw społecznych.

– Wielkie gabaryty to wielkie wyzwanie. Mieszkańcy muszą przede wszystkim mieć świadomość, jak ważny jest czas oraz miejsce ich wyrzucania. To naprawdę kluczowe. Czas – bo te odpady można wystawiać tylko w przeddzień terminu wyznaczonego w harmonogramie. Miejsce – bo powinny być wystawiane zawsze w odpowiednim punkcie. W przypadku nieruchomości jednorodzinnych przed posesją, natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych w ustalonym z administracją czy właścicielem miejscu, z zagwarantowanym dojazdem dla samochodu ciężarowego, najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie wiat śmietnikowych. Kolejnym „stopniem wtajemniczenia” jest wiedza o tym, co zaliczamy do odpadów wielkogabarytowych, a co nie. Chcemy ją upowszechniać w przyjazny sposób, aby przyczyniać się do zmiany postaw w tym zakresie – wyjaśnia Robert Potucha, wiceprezes MPGK Katowice.

Dlatego MPGK przygotowało m.in. serię przyjaznych i czytelnych grafik. Będą one promowane w kanałach komunikacyjnych urzędu miasta oraz w mediach, wśród mieszkańców i współpracujących instytucji. Znajdą się także na harmonogramach wywozów odpadów 2021, jakie wkrótce trafią do mieszkańców.

Przypomnijmy: ze statystyk wynika, że w 2019 roku mieszkańcy Katowic wyrzucili aż 7 400 ton odpadów wielkogabarytowych, a więc niemal o 700 ton więcej niż 2018 roku. Wśród najczęściej przetwarzanych przez MPGK w Katowicach wielkich gabarytów znajdują się meble oraz kolejno: deski, drzwi, futryny, palety, dywany, panele, zbiorniki plastikowe, plastikowe kompostowniki, wanny, brodziki. Niestety nierzadko mieszkańcy za odpady wielkogabarytowe błędnie uznają także sprzęt RTV/AGD (najczęściej lodówki, pralki), a także opony, gruz i odpady poremontowe.

Tymczasem odpady nietypowe, poremontowe, sprzęty elektryczne i elektroniczne czy odpady niebezpieczne oraz inne wytwarzane nieregularnie odpady komunalne z gospodarstw domowych (np. gruz, opony, opakowania po farbach/lakierach, odpady zielone) – można, bez potrzeby ponoszenia dodatkowych opłat przekazywać do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów. Na terenie Katowic działają cztery GPZO. Zlokalizowane są przy ulicach: Milowickiej 7A, Obroki 140, Zaopusta 70 i Bankowej 10. Punkty rozmieszczone są tak, iż dojazd do najbliższego, z dowolnej dzielnicy Katowic zajmuje maksymalnie 15 minut.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice