– To był dobry rok

20 grudnia 2019

– podkreśla dyrektor Muzeum Śląskiego Alicja Knast, podsumowując dobiegający końca 2019. Dobry i ważny – jubileuszowy dla instytucji. Ale nie tylko z powodu 90-lecia.

Nie sposób się nie zgodzić!. Każdy Dział Muzeum Śląskiego wzbogacił się o kilkanaście cennych obiektów. Trudno wartościować, które z nich bardzie, które mniej. Dla muzealników mają wartość bezcenną. Jak mówi Alicja Knast, na szczególną uwagę zasługuje pozyskanie unikatowej kolekcji szkiców Kantora. – Udało się nam doprowadzić do końca duże projekty o wielkiej wadze. Należą do nich między innymi Biennale Industria – w roku 90-lecia Muzeum Śląskiego i 100-lecia Powstań Śląskich zyskuje jeszcze większe znaczenie. Cieszy fakt, że bardzo popracowaliśmy nad naszą kolekcją. To ciężka praca, bo to godziny szperania po antykwariatach, jeżdżenia w soboty i w niedziele na targi staroci, lobbowania, by dany okaz pozyskać, na przykład przekonując osoby prywatne, by przekazały swoje rodzinne pamiątki. I oczywiście w odbiorze nie jest to widowiskowe, spektakularne, ale trud w to włożony należy docenić. Wśród tych działań warto podkreślić, że Muzeum Śląskie w tym roku weszło w posiadanie szkiców Tadeusza Kantora. I to nie było tak, że tak sobie je zakupiliśmy, bo akurat mieliśmy pieniądze, ale to wymagało kontaktów z osobami, które wcześniej nigdy nie myślały o ich sprzedaży. Miały bowiem pełną świadomość, jaką kolekcją dysponują. Pomogła nam w tym zakupie też I Nagroda w ramach grantu na pozyskiwanie obiektów muzealnych. I to absolutny kamień milowy jeśli chodzi o dzieła Kantora. To nie był twórca przedmiotu, nie był kimś, kto dbał o swój dorobek. Nie dokumentował swojej twórczości. Zachowały się zatem tak naprawdę skrawki jego myśli, konstrukcie jego idei teatru totalnego. To jest po prostu epokowe osiągnięcie – zaznacza dyrektor Knast

Rok 2019 w Muzeum Śląskim to interesujące wystawy, publikacje, nagrody i ponad 250 tysięcy odwiedzających. Jak zapowiada Alicja Knast rok przyszły 2020 będzie równie intensywny, a jednym z najciekawszych wydarzeń będzie wystawa traktująca o tożsamości mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Hanna Grabowska-Macioszek