Promuj Śląsk

3 listopada 2016

Wielkimi krokami zbliża się  XVIII Turniej Sztuki Recytatorkiej Promuj Śląsk. W imprezie biorą między innymi udział śląscy poeci i prozaicy oraz młodzież.

 

promuj_logoW ramach turnieju corocznie spotykają się recytatorzy wszystkich typów szkół (od I klasy szkoły podstawowej po ostatnią szkoły średniej) oraz dorośli, aby promować śląskich poetów i prozaików. Turniej Sztuki Recytatorskiej  „Promuj Śląsk” powstał z inicjatywy Szkoły Podstawowej Nr 17, która wpisała pomysł w wychowanie regionalne dzieci i młodzieży.

W recytatorskie szranki staje kilkudziesięciu uczestników. Prezentowana jest poezja i proza twórców związanych przez urodzenie lub zamieszkanie ze Śląskiem. Dzięki temu poznają nie tylko samą literaturę i poezję, ale i dzieje Śląska, jego niezwykłą historię i dziedzictwo kulturowe.

Pomysłodawca i Komisarz turnieju Teresa Adamkiewicz i opiekun literacki Turnieju Mirosław Orzechowski przy okazji turnieju próbują łączyć występy recytatorów z prezentacją twórczości śląskich plastyków.

Turniej odbywa się w pięciu kategoriach wiekowych:
-szkoły podstawowe – klasy 1-3;
-szkoły podstawowe – klasy 4-6;
-gimnazja;
-szkoły ponadgimnazjalne;
-dorośli

 

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 16-17 listopada 2016 roku. Ostateczny termin wpłynięcia zgłoszeń do biura Turnieju – 10 listopada 2016 roku. Uroczystość rozdania nagród i koncert laureatów odbędzie się w dniu 24 listopada 2016. Dokładne informacje o godzinach przesłuchań poszczególnych kategorii wiekowych podane będą na stronie: www.lekkiteatrprzenosny.pl oraz na stronie: www.chck.pl po zamknięciu listy zgłoszonych uczestników.

 Zgłoszenia należy nadsyłać  na adres organizatora (Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów) lub przez internet na adres: urszula@chck.pl. Organizatorem  turnieju jest Chorzowskie Centrum Kultury.