MONOGRAFIE I MATERIAŁY MGPE 15: Malokowie z Radzionkowa i okolic

30 października 2019

MONOGRAFIE I MATERIAŁY MGPE 15

Artur Paczyna „Malokowie z Radzionkowa i okolic”

Chorzów 2019

 

ARTUR PACZYNA

Z wykształcenia historyk i prawnik. Zawodowo manager z wieloletnim doświadczeniem. Długoletni nauczyciel w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Obecnie pracownik samorządowy. W latach 80. XX wieku zaangażowany w działalność antykomunistyczną. Po 1989 roku działacz społeczny i katolicki, inicjator powstania i współzałożyciel stowarzyszenia Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej z siedzibą w Bytomiu (Prezes Rady Głównej w latach 2007–2016). Współorganizator Klubu „Polonia Christiana” w Bytomiu (2010) oraz spotkań formacyjnych w jego ramach (2010–2015). Współorganizator Marszu dla Życia i Rodziny w Gliwicach (2012) i w Bytomiu (2013 i 2014). Orędownik polskości Śląska. Autor i wydawca publikacji Extra muros… Kilka słów o katolickiej kaplicy Św. Ducha w Bytomiu (Bytom 2009) oraz Tradycja na Śląsku. Zarys (Bytom 2015). Autor artykułu naukowego Salamonowie z Połomi („Rocznik Muzeum »Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie«” 2016, tom 4). Z zamiłowania historyk Śląska, specjalizujący się w badaniach nad demografią historyczną, w szczególności migracjami na Śląsku w XVIII i XIX wieku. Członek Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego „Silius Radicum”.

Malokowie z Radzionkowa i okolic to zwieńczenie kilkunastu lat pracy badawczej autora na temat genealogii jednej z rodzin górnośląskich. Publikacja przedstawiająca losy rodu Maloków z Radzionkowa i Suchej Góry na tle wydarzeń historycznych, dzięki szerzej wykorzystanym archiwaliom dotyczącym spraw gruntowych Radzionkowa oraz testamentom, pozwala na nowo spojrzeć na historię regionu oraz dzieje miejscowości. Autor weryfikuje dotychczasową wiedzę na temat stosunków społecznych panujących na radzionkowskiej wsi oraz dane dotyczące wielkości posiadanego przez poszczególne warstwy chłopskie areału gruntów ornych. Interesujące dla czytelnika badającego dzieje swojej rodziny może być również wykorzystanie w pracy nowych źródeł historycznych, w tym aktów budowlanych dotyczących suchogórskich nieruchomości.