Lato z Kilarem w Muzeum Historii Katowic

5 lipca 2021

Lipiec i sierpień pod znakiem sławnego kompozytora? Myślę, że każdy chciałby w ten sposób!

Cel: upowszechnienie i pogłębienie wiedzy na temat Wojciecha Kilara, światowej sławy polskiego kompozytora, mieszkańca Katowic, który sam o sobie mówił „Ślązak ze Lwowa ale Ślązak”.

Oferta skierowana jest do różnych grup wiekowych. Projekt zakłada połączenie doświadczeń międzypokoleniowych poprzez współpracę w szczególności uczniów I etapu edukacji oraz seniorów. Projekt jest realizowany w kilku obszarach: przewiduje warsztaty teatralne dla dzieci i seniorów, jak również cykl prelekcji dotyczących życia i twórczości Wojciech Kilara. Ponadto przygotowaliśmy wystawę edukacyjną „Z Katowic do wielkiego świata”, w celu upowszechniania wśród uczniów wiedzy o wybitnym kompozytorze.

Działania zostały dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w ramach projektu „Patriotyzm Jutra”.

Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu trzech prelekcji organizowanych w ramach akcji „Lato z Kilarem”, dotyczących życia i twórczości Wojciecha Kilara. Prelekcje skierowane są do osób dorosłych i seniorów.

15.07.2021 Prelekcja „Czas start: Lwów”. Prelekcję wygłosi Antoni Wilgusiewicz – historyk, od urodzenia mieszkaniec Górnego Śląska z korzeniami kresowymi. Autor artykułów na temat Lwowa i Kresów, ze szczególnym uwzględnieniem związków lwowsko-śląskich. Inicjator umieszczenia tablicy pamiątkowej na domu rodzinnym Wojciecha Kilara we Lwowie. Prezes Klubu Miłośników Historii i Kultury Lwowa.

22.07.2021 Prelekcja „Wojciech Kilar. Między awangardą a Hollywood” połączona z projekcją filmu. Prelekcję wygłosi Violetta Rotter-Kozera – reżyser, dokumentalista, scenarzysta, publicysta, ilustrator muzyczny, pianista, kompozytor. Absolwentka Wydziału Teorii, Kompozycji i Dyrygentury Akademii Muzycznej w Katowicach. Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Radia i Telewizji w Zakładzie Reżyserii Filmowo-Telewizyjnej oraz Akademii Muzycznej w Katowicach. Autorka filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk telewizyjnych, koncertów, wydawca cyklicznego programu poświęconego kulturze na antenie TVP Katowice.

29.07.2021 Prelekcja „Czas stop: Katowice”. Prelekcję wygłosi  Angelika Szepiszczak – koordynatorka projektu „Wojciech Kilar – muzyk, kompozytor, katowiczanin”, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach pracownik MHK, badaczka dorobku Wojciecha Kilara.

Wykłady będą realizowane w wariancie stacjonarnym (12 os.) – w siedzibie głównej MHK przy ul. Szafranka 9 oraz w wersji online na muzealnym facebook’u.

Uwaga! Film „Wojciech Kilar. Między awangardą a Hollywood” nie będzie dostępny on-line.Chęć udziału w wydarzeniu należy potwierdzić mailowo a.szepiszczak@mhk.katowice.pl lub telefoniczne: 32 2561810 wew. 111, 104.

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy do Muzeum Historii Katowic na warsztaty międzypokoleniowe „Z Katowic do wielkiego świata” organizowane w ramach akcji „Lato z Kilarem”. W czasie zajęć zostaną  zrealizowane następujące tematy:

„Kim był Wojciech?”,

„Katowice. Muzyczne kolory miasta”,

„Muzyka Pana Kilara”,

„Film i muzyka”,

„Zainspirowani Kilarem”.

Celem warsztatów jest upowszechnienie postaci wybitnego katowiczanina – kompozytora Wojciecha Kilara. Zajęcia zakładają współpracę międzypokoleniową między dziećmi w wieku przedszkolnym lub w młodszym wieku szkolnym, które nie znają Wojciecha Kilara i seniorami, którzy pamiętają postać kompozytora i jego twórczość. Na spotkaniach odbędą się warsztaty muzyczne, teatralne i plastyczne.

Z powodu ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym w warsztatach może wziąć udział  12 osób – 10 dzieci i 2 seniorów.

 

Terminy warsztatów: 12-16/07/2021 i 19-23/07/2021

Warsztaty odbędą się w siedzibie głównej Muzeum Historii Katowic (ul. ks. J. Szafranka 9).

Czas trwania:  8.30-14.00

Zajęcia są bezpłatne, uczestnikom zapewniamy wyżywienie – śniadanie i obiad

W zajęciach mogą brać udział grupy zorganizowane dzieci (wraz z opiekunem):  do 10 osób

oraz seniorów: do 2 osób

Zapisy mailowe: a.szepiszczak@mhk.katowice.pl lub telefoniczne: 32 2561810 wew. 111, 104

 

05.08.2021 – Wystawa edukacyjna „Z Katowic do wielkiego świata” organizowaną w ramach akcji „Lato z Kilarem” to propozycja skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Dopasowana do percepcji dzieci wystawa w ciekawy sposób łączy zabawę z edukacją, a także przybliża postać Wojciecha Kilara. Wybitny katowiczanin urodzony we Lwowie i mieszkający przez większość życia w naszym mieście staje się postacią historyczną, nieznaną z mediów i niekojarzoną ze współczesnych filmów. Jedyną możliwością, żeby młode pokolenie poznało życiorys i twórczość kompozytora jest tworzenie działań realizowanych w naszym mieście w ramach tzw. edukacji regionalnej. To jedna z form zachowania od zapomnienia artysty, będącego jednej strony obywatelem świata, zdobywcą niezliczonych nagród i najwyższych odznaczeń państwowych, z drugiej natomiast skromnym i uprzejmym sąsiadem, miłośnikiem kotów, człowiekiem niezwykle wrażliwym na drugiego człowieka.

Podczas zwiedzania wystawy w Muzeum Historii Katowic każde dziecko otrzyma katalog do wystawy „Z Katowic do wielkiego świata”, przedstawiającą podstawowe pojęcia muzyczne oraz postać Wojciecha Kilara.

Książeczka edukacyjna będzie również dostępna do pobrania w formie pdf na stronie internetowej MHK w zakładce „Patriotyzm jutra – Wojciech Kilar”.

Wystawa będzie dostępna do bezpłatnego zwiedzania w siedzibie głównej MHK od 05.08. do 20.09. Następnie wystawę będzie można oglądać w wybranych katowickich szkołach i instytucjach kultury.