Dwie Wieże

10 marca 2022

Czyżby Władca Pierścieni? No co niezupełnie… Nie tylko on wokół dwóch budowli się kręcił….

W Świętochłowicach wokół nie mających nic wspólnego z mrokami Mordoru Kozłowej i Basztowej z aparatem „kręciły” nasze praktykantki Karolina Walenciuk i Martyna Olczak.

Dwie słynny wieże Świętochłowic to pozostałości po działającej tam jeszcze do 1996 roku Kopalni Węgla Kamiennego „Polska”. Wydobycia zaprzestano po prostu z powodu wyczerpania złóż węgla kamiennego. Poza wieżami istniejącymi do dziś zabudowaniami pokopalnianymi są budynki dawnej dyrekcji. Niemniej dziś mieści się tam Komenda Policji. Wieże natomiast zyskały nowe życie po kompleksowej rewitalizacji. Obecnie obiekty służą turystyce i kulturze i są chętnie odwiedzane chociażby przy okazji Industriady, czy organizowanych tam wydarzeń kulturalnych.

Foto: Karolina Walenciuk

Foto: Martyna Olczak