Dni Załęża po raz pierwszy

13 września 2017
I Dni Załęża oraz III Tour de Załęże, czyli konkurs na najśmieszniejszy pojazd i kolorowy korowód pojazdów z byleczego rozpoczną się już w piątek 15 września. Potrwają do 16 września.
Pierwsze w historii dzielnicy Dni Załęża to kontynuacja realizowanych na przestrzeni ostatnich 15 lat imprez i festynów integracyjnych w dzielnicy. Impreza organizowana jest przez wszystkie działające w tej dzielnicy organizacje, instytucje i Radę Jednostki Pomocniczej Katowice – Załęże, we współpracy i pod auspicjami Urzędu Miasta Katowice. Dni Załęża skierowane są do wszystkich mieszkańców dzielnicy i zapraszają ich do wspólnej aktywności i integracji.
Dni Załęża to 2-dniowe obchody:

• I dzień to Dzień Sportu promujący zdrowy tryb życia, krzewiący kulturę fizyczną i promujący zdrową rywalizację, w ramach którego odbędą się: turniej piłkarski, mini turniej koszykówki, ping ponga i e-turniej piłkarski.
• II dzień to Dzień Integracyjno – Kulturalny, w ramach którego organizujemy “III Tour de Załęże – czyli konkurs  i kolorowy korowód pojazdów z byleczego” oraz Festyn Rodzinny, w tym: występy zespołów i grup dziecięcych, zabawy, sport, pokazy oraz koncerty; imprezę zwieńczy występ gwiazdy wieczoru: Marcina Wyrostka 

Poza wspólną zabawą i aktywizowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców katowickiego Załęża do tworzenia pozytywnych przedsięwzięć, przyświeca nam również idea integracji społeczności lokalnej. Jest to wyjątkowe wydarzenie. W myśl idei, że „Razem możemy więcej”, imprezę organizują razem wszystkie organizacje i instytucje z Załęża. Natomiast istotą III Tour de Załęże jest nie tylko rywalizacja na najśmieszniejszy i najbardziej kreatywny pojazd, ale też zabawa i rozrywka. Jedynym warunkiem udziału w konkursie jest to, by uczestnicy i ich kołowe pojazdy były zabawne, a ich właściciele wykazali się kreatywnością. Zależy nam na tym, by słaba kondycja lub brak funduszy i dobrego sprzętu, nie uniemożliwiły udanego udziału w imprezie.

Impreza została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Katowice Marcin Krupy.

Szczegółowy program Dni Załęża oraz program warsztatów i konkursu oraz korowodu w ramach III Tour de Załęże – w załączonych plakatach.

Monika Bajka, Dom Aniołów Stróżów

Co interesujące – w trakcie imprezy będzie można zagrać w niezwykła grę planszową -Tour de Załęże. Na temat tej ciekawe planszówki i jej pomysłodawców można przeczytać na łamach wrześniowego Gońca Górnośląskiego.

Polecam! Hanna Grabowska-Macioszek