50 kW na start w nowym wydaniu

3 marca 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomił kolejną edycję,  cieszącego się dużą popularnością Programu „50 kW na start”, wspierającego zabudowę mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zmianą w tegorocznej edycji jest dostępność Programu dla firm z terenu województwa śląskiego, niezależnie od ich wielkości. Na Program Fundusz przeznaczy łącznie 10 mln zł.

– W poprzednich edycjach Programu sporo firm, ale spoza sektora MSP, pytało nas o możliwość dofinansowania na zabudowę takich niedużych instalacji fotowoltaicznych. Podjęliśmy więc decyzję o rozszerzeniu grupy beneficjentów, do których ten Program kierujemy – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Do tej pory Program był skierowany wyłącznie do firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Od tego roku beneficjentami środków są wszyscy przedsiębiorcy z terenu województwa śląskiego, zainteresowani zabudową mikroinstalacji fotowoltaicznej, tj. instalacji o mocy do 50 kW.

W Programie „50 kW na start” przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania w tym: w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90 proc. udzielonego dofinasowania; w formie dotacji do 10 proc. udzielonego dofinansowania. Na Program WFOŚiGW w Katowicach przeznaczy łącznie 10 mln zł z możliwością zwiększania puli środków w przypadku znacznie większego zainteresowania.

Nabór wniosków, podobnie jak w poprzednich latach, prowadzony będzie w trzech terminach: pierwszy nabór do 31 marca, drugi nabór od 1 do 30 kwietnia i trzeci – od 1 do 31 maja 2022 r., przy czym Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie naboru w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.

To już trzecia edycja Programu „50 kW na start”. Pierwszy raz Program pojawił się w ofercie WFOŚiGW w Katowicach w 2020 roku. Przedsiębiorcy złożyli do tej pory łącznie 85 wniosków na łączną sumę dofinansowania ponad 9,8 mln zł.

Więcej na stronie:

http://bityl.pl/KulpM

 

„Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.