35 tysięcy złotych: Nowe wsparcie dla punktów konsultacyjno-informacyjnych w gminach

4 kwietnia 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zachęca wszystkie gminy do udziału w programie „Czyste Powietrze”.

To sztandarowy Program Funduszu, którego celem jest poprawa jakości powietrza, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Jakim sposobem? Ekologiczne ogrzewanie. Czyli termomodernizacja i wymiana starych kotłów, pieców, zwyczajowo nazwanych „kopciuchami”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że będzie kontynuować wsparcie dla gmin. Dlatego utrzymane zostanie dofinansowanie punktów konsultacyjno-informacyjnych dla mieszkańców ze środków NFOŚiGW. Dodatkowo planowane jest zwiększenie rocznej kwoty na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego do 35 tys. zł.

W najbliższym czasie uruchomiona zostanie także możliwość zawierania nowych porozumień i tym samym przystąpienia do programu „Czyste Powietrze” kolejnych gmin, które dotychczas na to się nie zdecydowały.

Obecnie w Programie „Czyste Powietrze” jest już ponad 83% gmin w Polsce.  Jest to wielki sukces i siła programu „Czyste Powietrze”! Zaangażowanie się gmin w promocję i budowanie przekonania o potrzebie termomodernizacji budynków wraz z wymianą źródła ciepła oraz pomoc mieszkańcom w złożeniu wniosku o dofinansowanie daje wymierne korzyści. Beneficjenci, którzy mają efektywne źródło ciepła i ocieplony dom zużywają mniej energii i jednocześnie mają zdrowsze, czystsze powietrze.

Do programu zapraszamy wszystkie gminy, którym „leży na sercu” poprawa jakości powietrza i zdrowie mieszkańców.

www.wfosigw.katowice.pl