Tarnowskie Góry – pracy mało, ale sytuacja się poprawia

6 marca 2017

Tarnowskie Góry są miastem, które potrafi do siebie przyciągać ludzi. Niestety, ma też i swoje wady – stopa bezrobocia jest tu zdecydowanie wyższa, niż w pozostałej części Aglomeracji Śląskiej. Jak wygląda miejscowy rynek pracy? Przyjrzyjmy się!

 

Happy businessman standing in the office with coworkers in the background working by the desk

 

Piękne miasto, ale pracy mało

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach podając dane za kwiecień 2016 wskazał lokalną stopę bezrobocia na poziomie 9,1 proc. W całym woj. Śląskim wynosiła ona wtedy 7,9 proc., natomiast w całej Polsce 9,5 proc. Jak to możliwe, że w mieście tak bardzo cenionym, również przez młodych ludzi, poziom zatrudnienia jest niższy, niż w reszcie regionu? – Duże znaczenie dla tego stanu rzeczy ma położenie Tarnowskich Gór względem pozostałej części aglomeracji – zauważają komentatorzy portalu Praca Tarnowskie Góry. – O ile reszta miast przylega do siebie nawzajem, o tyle Tarnowskie Góry leżą nieco na uboczu. Dłuższy czas dojazdu do innych miast przekłada się na stopień poszukiwania pracy w sąsiednich miejscowościach.

goniec-gornoslaski.pl 2

źródło: www.pup-tg.pl/urzad_pracy

 

Sytuacja się poprawia

Uczciwie trzeba jednak przyznać, że choć poziom zatrudnienia w Tarnowskich Górach jest niższy, aniżeli w większości innych miast aglomeracji, liczba zarejestrowanych bezrobotnych systematycznie spada.

Przeglądając statystyki udostępniane przez tarnogórski Urząd Pracy- pup-tg.pl/urzad_pracy widzimy, że od stycznia do grudnia 2016 wskaźnik ten spadł z poziomu 4914 do 4087 osób. Inaczej mówiąc sytuacja poprawiła się o prawie 20 procent różnicy w ciągu zaledwie 11 miesięcy! Warto jednak zauważyć, że zmiany dokonały się głównie w okresie pomiędzy lutym, a sierpniem, później natomiast nastąpiła stabilizacja sytuacji. Wśród bezrobotnych w Tarnowskich Górach przeważają kobiety, stanowiąc 55 proc. zarejestrowanych (co ciekawe, odsetek ten jest mniej-więcej stały na przestrzeni kolejnych miesięcy.

 

Spada długotrwała bezrobotność

Co bardzo pocieszające, według statystyk PUP, w Tarnowskich Górach w roku 2016 spadła nie tylko liczba osób długotrwale bezrobotnych. O ile w styczniu było ich 2609, do grudnia ich liczba spadła do poziomu 2187. Zważywszy na fakt, iż zazwyczaj pracodawcy sceptycznie patrzą na osoby z lukami w historii zatrudnienia, można uznać, że jest to bardzo dobry sygnał, mimo ogólnie wysokiej stopy bezrobocia w tym mieście.

goniec-gornoslaski.pl 3

Ryszard Kula