Przepisy BHP na budowie nieruchomości to za mało

21 czerwca 2017

Bezpieczeństwo przede wszystkim – ta zasada powinna obowiązywać na każdej budowie i to nawet najmniejszej nieruchomości. Przestrzeganie przepisów służy przecież ochronie życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie inwestycji. A w jaki sposób chronić samą konstrukcję?

 

Zasady bezpieczeństwa pracy dla pracowników budowlanych znajdują się w przepisach Prawa budowlanego i Kodeksu pracy. Nie ma tu znaczenia rodzaj stawianego obiektu. Może to być zarówno blok mieszkalny, jak i dom jednorodzinny. Niestosowanie się do tych zasad niesie ze sobą ryzyko wypadków i dalszych komplikacji opóźniających skończenie inwestycji w terminie i zaplanowanym na ten cel budżecie.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w pigułce

Potocznie używany skrót BHP to zbiór przepisów normujących zasady przybywania na terenie budowy. Dotyczy to pracowników, jak i samych inwestorów, którzy tylko doglądają postępy prac. Podstawowe zasady obejmują w szczególności:

 • znajomość ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie pojawienia się ognia w miejscu do tego niedozwolonym,
 • przebywanie na wysokościach (np. rusztowanie),
 • obsługę urządzeń technicznych (np. drabina),
 • obsługę urządzeń eklektycznych (np. betoniarka),
 • używanie substancji chemicznych,
 • użytkowanie odzieży ochronnej,
 • poruszanie się po terenie budowy.

Zasady te, jak widać, dotyczą osób, ale są tylko wskazówką ułatwiającą bezwypadkowy przebieg całej inwestycji. Kiedy już dojdzie do wypadku, najlepszym rozwiązaniem będzie posiadanie przez poszkodowanego ważnej polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków czy wypadku przy pracy.

Podobnie jest ze szkodą na mieniu. Jeśli w trakcie budowy dojdzie do pożaru stawianej nieruchomości, kradzieży narzędzi czy dewastacji, straty pokryje odpowiednie ubezpieczenie. Odpowiednie, czyli takie, którego przedmiotem jest budynek w budowie.

 

Na ratunek ubezpieczenie budynku w budowie

O tym jak ważne jest ubezpieczenie budowanej nieruchomości świadczą nakłady finansowe – każdy z inwestorów chce, aby budżet przeznaczony na nowy dom okazał się wystarczający. Może to być nierealne, jeśli budowę w stanie surowym zamkniętym spotka jedno z wielu zdarzeń losowych.

Tym zdarzeniem może być żywioł naturalny w postaci uderzenia pioruna, powodzi czy huraganu, ale również skutek działań osób trzecich, np.:

 • wybuch,
 • uderzenie pojazdu,
 • zalanie,
 • pożar,
 • kradzież.

Wtedy łatwo o kolejne, niezaplanowane wydatki potrzebne na doprowadzenie przyszłej posesji do stanu sprzed wystąpienia szkody. Scenariusz może być jednak inny, gdy zapobiegliwy właściciel stawianej nieruchomości wykupi ubezpieczenie domu w budowie na www.ubezpieczeniemieszkania.pl razem z przydatnymi rozszerzeniami do umowy podstawowej.

Wspomniana podstawa to nic innego jak 12-miesięczna ochrona murów budowanego domu czy innej inwestycji. W zakresie ubezpieczenia, którego roczny koszt jest szacowany średnio na kwotę ok. 250 zł, ubezpieczony jest chroniony finansowo na ewentualność wystąpienia od kilku do kilkunastu nieprzewidzianych zdarzeń wymienionych w warunkach umowy polisowej. Liczba zdarzeń jest zależna od Towarzystwa Ubezpieczeniowego oferującego produkt ochrony mienia w budowie.

Może się jednak zdarzyć, że wariant podstawowy nie jest wystarczający, a inwestor chciałby mieć pewność odzyskania równowartości pieniężnej za skradzione materiały budowlane czy narzędzia albo wybite szyby. W takiej sytuacji powinien skorzystać z umów dodatkowych, które tylko nieznacznie podnoszą wysokość składki. Opcje te można sprawdzić przez narzędzie jakim jest porównywarka ubezpieczeń nieruchomości www.ubezpieczeniemieszkania.pl.

 

Koniec budowy a ochrona z polisy

Przepisy BHP obowiązują przez cały czas trwania budowy. Oczywiście, nie trzeba ich znać na pamięć, ale warto kierować się tzw. zdrowym rozsądkiem także w już zamieszkałej nieruchomości. Podobnie jest z ubezpieczeniem – warto chronić nie tylko dom dopiero budowany, ale także już użytkowany przez lokatorów.

Wiele osób zastanawia się, co dzieje się z polisą na budynek w budowie, jeśli nieruchomość zostanie ukończona w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Czy pozostały okres składkowy, mówiąc kolokwialnie, przepada?

Nie, ubezpieczony powinien skontaktować się ze swoim TU i poinformować o końcu inwestycji. Wówczas doradca ubezpieczeniowy przekształci umowę na ochronę domu czy mieszkania, zaproponuje wcześniej niedostępne rozszerzenia i określi wysokość ewentualnej dopłaty w różnicy składek między ubezpieczeniami.

Andrzej Kuś