Informator


Pierwszy w drugim obiegu

Miejski Dom Kultury Batory znalazł się na pierwszym miejscu na liście rankingowej instytucji, które otrzymały dotację z „Drugiego Obiegu”. Projekt ten zrealizowano w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: „Domy Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014”.

11 sierpnia 2014